Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า

Buddha Dhamma Meditation Movie and Video Media Clips

คลิปวีดีโอธรรมะ พระพุทธศาสนา ฟังเพลงธรรมะ และคลิปวีดีโอฝึกการทำสมาธิ

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 ก.ค. 2560 โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโกทบทวนฝันในฝัน ชม 2,159 ครั้ง
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 ก.ค. 2560 โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 ก.ค. 2560 โดยพระมหากิตติ กิตฺติญาโน
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 17 ก.ค. 2560 โดยพระชาญวิทย์ วรวิชฺโช
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 15 ก.ค. 2560 โดยพระปลัดสุขสันต์ สุขสนฺโต
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 14 ก.ค. 2560 โดยพระวีรวุฒน์ มนวีโร


ทำตัวให้มีค่าทำอย่างไรธรรมะจับใจ ชม 1,412 ครั้ง
       ทำตัวให้มีค่าทำอย่างไร
       พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติธรรม
       ถอดเครื่องช่วยหายใจเลยดีไหม
       เมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยง
       เกิดเป็นมนุษย์ยากจริงหรือ


ธรรมจักร กว่าจะเกิดขึ้นได้  ใช้เวลาอย่างน้อย 4 อสงไขย แสนมหากัป มองโลกเห็นธรรม ชม 174 ครั้ง
       ธรรมจักร กว่าจะเกิดขึ้นได้ ใช้เวลาอย่างน้อย 4 อสงไขย แสนมหากัป
       มองโลกเห็นธรรม ตอน ธรรมจักร เสียงมนต์เสียงธรรม
       พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ตอนที่ 1
       การบูชาข้าวพระ มีในพระไตรปิฏกหรือไม่
       อย่าเป็นคนดี เพราะชี้หน้าคนอื่นว่าเลวสวดธรรมจักร โรงเรียนวัดเขาน้อย จ.นครศรีธรรมราชสกู๊ปอัพเดท ชม 1,643 ครั้ง
       สวดธรรมจักร โรงเรียนวัดเขาน้อย จ.นครศรีธรรมราช
       สวดธรรมจักรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จ.ขอนแก่น
       สวดธรรมจักรง่ายนิดเดียว
       สวดธรรมจักร วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ จ.กาฬสินธุ์
       สวดธรรมจักรโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา จ.กาฬสินธุ์


โสดให้สุขทันโลกทันธรรม ชม 843 ครั้ง
       โสดให้สุข
       ตัวเราไม่ธรรมดา
       EF ทักษะสู่ความสำเร็จ
        CEO syndrome
       เทคนิคปลุกสมองให้เฟรช


รวมใจสร้างวัดภาวนากรุงโซล-ประเทศเกาหลีใต้ผู้ออกแบบชีวิต ชม 276 ครั้ง
       รวมใจสร้างวัดภาวนากรุงโซล-ประเทศเกาหลีใต้
       ธรรมจักรสว่างไสวแดนอาทิตย์อุทัย
       นครธรรม นครแห่งธรรมจักร
       ธรรมจักรสร้างสุขถึงประเทศกัมพูชา
       ธรรมจักรขยายสุข ตอนที่ 2


นอน กิจวัตรครึ่งชีวิตข้อคิด รอบตัว ชม 230 ครั้ง
       นอน กิจวัตรครึ่งชีวิต
       ดื่มเหล้า ดื่มทำไม
       วัยสดใส วัยเกษียณ
       สวด เปลี่ยนชีวิต
       ศีล ปรกติของมนุษย์


สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 74สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ชม 187 ครั้ง
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 74
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 73
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 71
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 69
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 68


โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จ.เพชรบุรีเคลียร์คัตชัดเจน season 2 ชม 31 ครั้ง
       โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จ.เพชรบุรี
       โรงเรียนสนิทวิทยา
       โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง จ.น่าน
       โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
       โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ จ.ขอนแก่นขอเชิญชาวพุทธร่วมสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป