Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
พลังบุญ โดย พระไพฑูรย์ สุขิโต 20 ต.ค. 2561ทบทวนฝันในฝัน ชม 1,343 ครั้ง
       พลังบุญ โดย พระไพฑูรย์ สุขิโต 20 ต.ค. 2561
       ภัยคุกคามในยุคพุทธกาล 4 โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 19 ต.ค. 2561
       เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 18 ต.ค. 2561
       ขันติธรรมนำชีวิตเป็นสุข โดย พระมหาทวี อินฺทโชโต 17 ต.ค. 2561
       สัปปายะ 7 โดย พพระถาวร ถาวโร 16 ต.ค. 2561


ออกพรรษา มหากุศล : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 244 ครั้ง
       ออกพรรษา มหากุศล : มองโลกเห็นธรรม
       เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน : มองโลกเห็นธรรม
       กฐินคืออะไร กฐินนั้นสำคัญไฉน : มองโลกเห็นธรรม
       ไม่อยากทำบุญ เพราะไม่ศรัทธา คิดผิดหรือไม่ : มองโลกเห็นธรรม
       วิชชาแห่งชีวิต หาเรียนได้ที่ไหน : มองโลกเห็นธรรมศูนย์เพชรบุรีมอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เพชรบุรีสกู๊ปอัพเดท ชม 637 ครั้ง
       ศูนย์เพชรบุรีมอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เพชรบุรี
       พิธีทอดผ้าป่าภาคตะวันออกเพื่อเติมเต็มอาคาร 72 ปี และสมโภชองค์พระธรรมกาย
       พิธีบรรพชาสามเณรศูนย์อบรมเยาวชนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
       รักษาโรค ด้วยการรักษาใจ (พยาบาลชนัดดา ไชยทอง)
       พิธีสมโภช และมอบผ้าไตร-ประธานกฐินบรมจักรพรรดิ 108 ศูนย์


ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา : ข้อคิดรอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 416 ครั้ง
       ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา : ข้อคิดรอบตัว
       กับดัก comfort zone : ข้อคิดรอบตัว
       ลอกเรียนแบบ : ข้อคิดรอบตัว
       พลังแรงเชียร์ : ข้อคิดรอบตัว
       หักหลังเขาแทงหลังเรา : ข้อคิดรอบตัว


เสาหลักต้นเล็ก : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 170 ครั้ง
       เสาหลักต้นเล็ก : ทันโลกทันธรรม
       สูงวัยไฮเทค : ทันโลกทันธรรม
       คำถามที่ต้องตอบก่อน 30 : ทันโลกทันธรรม
       ฝันครั้งที่ชนะ : ทันโลกทันธรรม
       วิธีทำบุญ ให้ได้รับผลบุญในชาตินี้ : มองโลกเห็นธรรม


มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 108สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ชม 41 ครั้ง
       มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 108
       มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 107
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 106
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 105
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 104


The Pattern ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดูเคลียร์คัตชัดเจน season 2 ชม 34 ครั้ง
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ เสียงสะท้อนจากขยะ
       The Pattle ชุมชนต้นแบบ ชมรมเรารักคลองสาม
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ คลองสาม Youth Camp
       กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี : เคลียร์คัตชัดเจน


มหาอุบาสิกาวิสาขา หญิงผู้เลิศในการถวายทาน ตอนที่ 1 : นานาเทศนานานาเทศนา ชม 14 ครั้ง
       มหาอุบาสิกาวิสาขา หญิงผู้เลิศในการถวายทาน ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
       การสร้างบารมี 10 ทัศ (เนกขัมมบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
       การสร้างบารมี 10 ทัศ (ศีลบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนาโอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 141 ครั้ง
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 133 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561พิธีมอบของที่ระลึก ชม 110 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 108 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 87 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561สรุปข่าว Boon News 20 ต.ค. 2561Boon News ชม 494 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 20 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 19 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 18 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 17 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 16 ต.ค. 2561


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 112 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 30 กันยายน พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559


World of Peace 14 ตุลาคม พ.ศ.2561 World of Peace ชม 64 ครั้ง
       World of Peace 14 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 7 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 30 กันยายน พ.ศ.2561
       World of Peace 16 กันยายน พ.ศ.2561
       World of Peace 1 กันยายน พ.ศ.2561

Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป