Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
สรุปข่าว DMC 27 ต.ค. 2559DMC News ชม 1,718 ครั้ง
       สรุปข่าว DMC 27 ต.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 26 ต.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 25 ต.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 24 ต.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 22 ต.ค. 2559


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 363 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 25 กันยายน พ.ศ. 2559


DMC NEW สุดสัปดาห์ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559DMC News Sunday ชม 215 ครั้ง
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559


World of Peace 23 ตุลาคม พ.ศ.2559World of Peace ชม 64 ครั้ง
       World of Peace 23 ตุลาคม พ.ศ.2559
       World of Peace 2 ตุลาคม พ.ศ.2559
       World of Peace 25 กันยายน พ.ศ.2559
       World of Peace 18 กันยายน พ.ศ.2559
       World of Peace 11 กันยายน พ.ศ.2559รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ต.ค. 2559 โดยพระเสกสรรค์ อตฺตทโมทบทวนฝันในฝัน ชม 2,345 ครั้ง
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ต.ค. 2559 โดยพระเสกสรรค์ อตฺตทโม
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 ต.ค. 2559 โดยพระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญโญ
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 ต.ค. 2559 โดยพระพรมสรร อภิวฑฺฒโน
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 ต.ค. 2559 โดยพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 ต.ค. 2559 โดย พระชัยยศ สามติโก


หยอดกระปุกไว้ทำบุญธรรมะจับใจ ชม 844 ครั้ง
       หยอดกระปุกไว้ทำบุญ
       ปล่อยเช่าพระเครื่องเอาเงินมาทำบุญเหมาะสมหรือไม่
       มีแต่คนนินทาใส่ความ ควรจะทำอย่างไรดี
       ทุกข์เมื่อเห็นแฟนเก่าไปมีคนอื่น
       ทำอย่างไรเมื่อสามีนอกใจ


ตกลงว่า พระกราบแม่ได้หรือไม่มองโลกเห็นธรรม ชม 420 ครั้ง
       ตกลงว่า พระกราบแม่ได้หรือไม่
       วัดพระธรรมกายเป็นพุทธหรือไม่
       ธรรมศึกษา ปราบมิจฉาทิฏฐิ
       ธรรมศึกษา ปราบมิจฉาทิฎฐิ
       วัดพระธรรมกายโดนโจมตีหนัก ทำไมคนยังมาแน่นวัดพุทธแท้ พุทธเทียมข้อคิด รอบตัว ชม 1,008 ครั้ง
       พุทธแท้ พุทธเทียม
       ลูกค้าถูกเสมอ
       ครูของคุณครู
       โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง
       ศึกภายใน


ความผูกพันซื้อไม่ได้ด้วยเงินทันโลกทันธรรม ชม 306 ครั้ง
       ความผูกพันซื้อไม่ได้ด้วยเงิน
       สวดมนต์บำบัดโรค
       Smart Grid สู่เมืองแห่งอนาคต
       ฟังให้เป็น
       ค้นหาตัวเองอย่างไรให้เจอ


วิถีแห่งชาวพุทธ ตอนที่ 2นานาเทศนา ชม 244 ครั้ง
       วิถีแห่งชาวพุทธ ตอนที่ 2
       วิถีแห่งชาวพุทธ ตอนที่ 1
       การศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ตอนที่ 7
       การรักษาใจ ตามวิถีพุทธ
       การศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ตอนที่ 6


ติดสติ๊กเกอร์ สวดธัมมจักรสกู๊ปอัพเดท ชม 140 ครั้ง
       ติดสติ๊กเกอร์ สวดธัมมจักร
       กฐินหมื่นวัด วัดหนองกะพ้อ จ.สระแก้ว
       ถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 123 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
       ชาวเมียนมาร์สวดธัมมจัก ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
       บรรพชาธรรมทายาทเข้าพรรษา เบตง จ.ยะลา


ทานกับการดำเนินชีวิตDOU for you ชม 74 ครั้ง
       ทานกับการดำเนินชีวิต
       แนะนำหลักสูตรใหม่
       พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
       การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ
       โครงสร้างจักรวาล


สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 58สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ชม 51 ครั้ง
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 58
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 55
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 54
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 53
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 52ตักบาตรพระ สามเณรหมื่นรูป พืชสวนโลก จ.เชียงใหม่DMC Guide ชม 1,642 ครั้ง
       ตักบาตรพระ สามเณรหมื่นรูป พืชสวนโลก จ.เชียงใหม่
       กองพลจักรพรรดิ์หัตถ์สวรรค์ ตอนที่ 41
       กองพลจักรพรรดิ์หัตถ์สวรรค์ ตอนที่ 40
       ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตร วชิรพันธุ์
       กองพลจักรพรรดิ์หัตถ์สวรรค์ ตอนที่ 39


สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,555,555 จบสปอต DMC ชม 387 ครั้ง
       สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,555,555 จบ
       โครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
       กำหนดการ วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน ณ วัดพระธรรมกาย
       ประกวดสุนทรพจน์สามเณร 17 เม.ย. พ.ศ.2559
       World peace light in Bangkok


เพลง มาเป็นเจ้าภาพกฐินกันเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์ ชม 191 ครั้ง
       เพลง มาเป็นเจ้าภาพกฐินกัน
       ทบทวนบุญพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย 132 ปี พระมงคลเทพมุนี
       เพลง ร่วมงานบุญพิมพ์พระ
       เพลง พิมพ์พระบุญใหญ่
       เพลง พิมพ์พระบุญแรงปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 68ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ชม 326 ครั้ง
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 68
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 67
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 66
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 65
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 64


English with DELC ตอน Complement - ComplimentEnglish with DELC ชม 170 ครั้ง
       English with DELC ตอน Complement - Compliment
       English with DELC ตอน Chanting, Morning chanting, Evening chanting
       English with DELC ตอน Capital City - Chain of mountains - Highland
       English with DELC ตอน Excuse me - sorry
       English with DELC ตอน Weather and whether


ปานียชาดกชาดก 500 ชาติ ชม 111 ครั้ง
       ปานียชาดก
       ครหิตชาดก
       มหาโมรชาดก
       สาธุศีลชาดก
       วีณาถูณชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องรักคนผิด


คิดใหญ่ใจดี ปี 3 ตอนที่ 22คิดใหญ่ใจดี ชม 91 ครั้ง
       คิดใหญ่ใจดี ปี 3 ตอนที่ 22
       คิดใหญ่ใจดี ปี 3 ตอนที่ 21
       คิดใหญ่ใจดี ปี 3 ตอนที่ 20
       คิดใหญ่ใจดี ปี 3 ตอนที่ 19
       คิดใหญ่ใจดี ปี 3 ตอนที่ 17


Happy time ตอน Julio DiazSuper Kids ชม 57 ครั้ง
       Happy time ตอน Julio Diaz
       Happy time ตอน 56 Aboy
       Happy time ตอน Slap her
       Happy time ตอน Fuji kindergarten
       Happy time ตอน Idol P Namthปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 236 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้า 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2559


ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 213 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันครูวิชาธรรมกายที่ 16 ก.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2559


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 44 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 2559
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2559
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันครูวิชาธรรมกายที่ 16 ก.ย. 2559พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป