Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 23 ทำนุบำรุงศาสนถาน วัดปรางค์หลวง จ.นนทบุรีสกู๊ปอัพเดท ชม 1,958 ครั้ง
       ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 23 ทำนุบำรุงศาสนถาน วัดปรางค์หลวง จ.นนทบุรี
       ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 27 ต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานบางปลา จ.นครปฐม
       ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 28 พิธีถวายสังฆทาน102วัด ณ วัดตะเคียน จ.นนทบุรี
       ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 26 พิธีตักบาตรพระ 1,135 รูป ณ วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี
       ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 25 พิธีจุดประทีป ณ วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี


ภาษาที่ 2 3 4 : ข้อคิดรอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 793 ครั้ง
       ภาษาที่ 2 3 4 : ข้อคิดรอบตัว
       ปัญหามรดก : ข้อคิดรอบตัว
       เมื่อรักต้องตายจาก : ข้อคิดรอบตัว
       โซเดียม อันตรายใกล้ตัว : ข้อคิดรอบตัว
       พลังหญิง : ข้อคิดรอบตัว


ภาวะจำศีล : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 427 ครั้ง
       ภาวะจำศีล : ทันโลกทันธรรม
       ของขวัญวันเด็ก : ทันโลกทันธรรม
       ศิลปะป้องกันใจ : ทันโลกทันธรรม
       เปลี่ยนไร้ตัวตนให้คนสนใจ : ทันโลกทันธรรม
       รักฉบับพ่อ : ทันโลกทันธรรม


พระมหาเถระ นักออกแบบชีวิต : ผู้ออกแบบชีวิตผู้ออกแบบชีวิต ชม 105 ครั้ง
       พระมหาเถระ นักออกแบบชีวิต : ผู้ออกแบบชีวิต
       10 พรรษา สร้างบารมีก้าวต่อก้าว : ผู้ออกแบบชีวิต
       20 พรรษา ก้าวย่างตามพ่อสอน : ผู้ออกแบบชีวิต
       มีวันนี้เพราะท่าน : ผู้ออกแบบชีวิต
       20 พรรษา ก้าวย่างอย่างงดงาม : ผู้ออกแบบชีวิต


The Pattern โรงเรียนยุวศึกษาตอนที่ 1เคลียร์คัตชัดเจน season 2 ชม 65 ครั้ง
       The Pattern โรงเรียนยุวศึกษาตอนที่ 1
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จ.เพชรบุรี
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ เสียงสะท้อนจากขยะ
       The Pattle ชุมชนต้นแบบ ชมรมเรารักคลองสาม


พุทธสาวก ตอนที่ 1 : นานาเทศนานานาเทศนา ชม 48 ครั้ง
       พุทธสาวก ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
       ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 3
       ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 2
       ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 1
       มหาอุบาสิกาวิสาขา หญิงผู้เลิศในการถวายทาน ตอนที่ 2 : นานาเทศนาธรรมยาตรา ทางมาแห่งบุญ โดย พระมหาคองเขน สิริจนฺโท 23 ม.ค. 2562ทบทวนฝันในฝัน ชม 1,154 ครั้ง
       ธรรมยาตรา ทางมาแห่งบุญ โดย พระมหาคองเขน สิริจนฺโท 23 ม.ค. 2562
       พระมังคลพุทธเจ้า โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 22 ม.ค. 2562
       เหนือปัญญา ยังมีปัญญา โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 21 ม.ค. 2562
       ธรรมยาตรา การเห็นยอดเยี่ยม โดย พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 18 ม.ค. 2562
       แผ่เมตตา แผ่ความสุข โดย พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต 17 ม.ค. 2562


ชาวต่างชาติได้บุญจากไหน : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที ชม 464 ครั้ง
       ชาวต่างชาติได้บุญจากไหน : ธรรมะ 1 นาที
       ยิ่งใกล้ยิ่งรำคาญ : ธรรมะ 1 นาที
       ทำเพราะเป็นหน้าที่ : ธรรมะ 1 นาที
       ไม่อยากให้ลูกดื้อเหมือนตัว
       เป็นคนรักษาสัจจะ : ธรรมะ 1 นาที


ธรรมยาตรา คำถามที่คนอยากรู้มากที่สุด : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 272 ครั้ง
       ธรรมยาตรา คำถามที่คนอยากรู้มากที่สุด : มองโลกเห็นธรรม
       พระพุทธศาสนา ความเชื่อ ความใช่ : มองโลกเห็นธรรม
       ธรรมยาตราการได้เห็นสมณะดีอย่างไร : มองโลกเห็นธรรม
       ปีใหม่ให้เหล้า เท่ากับแช่ง : มองโลกเห็นธรรม
       ข้อคิดปีใหม่ : มองโลกเห็นธรรม


ให้ทานถูกดทักขิไนยบุคคล 1 : ธรรมะเพื่อประชาชนธรรมะเพื่อประชาชน ชม 13 ครั้ง
       ให้ทานถูกดทักขิไนยบุคคล 1 : ธรรมะเพื่อประชาชน
       หลักการให้ทานที่สมบูรณ์ : ธรรมะเพื่อประชาชน
       พฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อม
       พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 28(จบ)
       พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 27สรุปข่าว Boon News 23 ม.ค.2562Boon News ชม 527 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 23 ม.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 22 ม.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 21 ม.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 19 ม.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 18 ม.ค.2562


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 20 มกราคม พ.ศ. 2562ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 298 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 20 มกราคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 13 มกราคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 6 มกราคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561


World of Peace 30 ธันวาคม พ.ศ.2561World of Peace ชม 84 ครั้ง
       World of Peace 30 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 16 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 9 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 2 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวดชาดก 500 ชาติ ชม 172 ครั้ง
       คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด
       อัตถัสสทวารชาดก ชาดกว่าด้วย ประตูแห่งประโยชน์
       ทุพภิยมักกฏชาดก ชาดกว่าด้วย การคบคนชั่ว
       มหาธัมมปาลชาดก
       ฉวชาดก ชาดกว่าด้วย การนั่งที่ไม่สมควร


ทบทวนบุญงานวันเด็กและนิทรรศการห้องเรียนต้นแบบ : คิดใหญ่ใจดีคิดใหญ่ใจดี ชม 126 ครั้ง
       ทบทวนบุญงานวันเด็กและนิทรรศการห้องเรียนต้นแบบ : คิดใหญ่ใจดี
       ทบทวนบุญอัศวินน้อยฯต้อนรับธรรมยาตรา : คิดใหญ่ใจดี
       รวมสกู๊ปกฐินสัมฤทธิ์ ปี 2561 : คิดใหญ่ใจดี ปี 4
       กฐินสัมฤทธิ์ จ.พะเยา : คิดใหญ่ใจดี ปี 4
       กฐินสัมฤทธิ์ จ.สุรินทร์ : คิดใหญ่ใจดี ปี 4


การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา ตอนที่ 3 ไปต้อนรับพระกันเถอะการ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา ชม 83 ครั้ง
       การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา ตอนที่ 3 ไปต้อนรับพระกันเถอะ
       การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา ตอนที่ 2 ปลูกแล้วปลื้ม
       การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา ตอนที่ 1 ชื่อนั้นสำคัญนะ
Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป