Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
ช่วงเวลาดีๆ โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตถิโก 14 พ.ย. 2561ทบทวนฝันในฝัน ชม 1,727 ครั้ง
       ช่วงเวลาดีๆ โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตถิโก 14 พ.ย. 2561
       สัปปายะ 7 ตอนที่ 2 โดย พระถาวร ถาวโร 13 พ.ย. 2561
       พุทธวิธีโต้วาทะ โดย พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต 12 พ.ย. 2561
       ภารกิจลูกเพื่อพ่อ โดย พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ 10 พ.ย. 2561
       พุทธกิจก่อนปรินิพพาน โดย พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม 9 พ.ย. 2561


ทำดีแต่อายุสั้น : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที ชม 341 ครั้ง
       ทำดีแต่อายุสั้น : ธรรมะ 1 นาที
       ไม่มีที่ให้พึ่ง : ธรรมะ 1 นาที
       อยากมีสติว่องไว
       กำลังตัดสินใจเป็นโสด
       อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด : ธรรมะ 1 นาที


ปีชง..ชะตาชีวิต ฟ้าลิขิตหรือใครลิขิต : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 23 ครั้ง
       ปีชง..ชะตาชีวิต ฟ้าลิขิตหรือใครลิขิต : มองโลกเห็นธรรม
       สมาธิ ที่สุดของคำสอนพระพุทธองค์ : มองโลกเห็นธรรม
       ออกพรรษา มหากุศล : มองโลกเห็นธรรม
       เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน : มองโลกเห็นธรรม
       กฐินคืออะไร กฐินนั้นสำคัญไฉน : มองโลกเห็นธรรมยิ่งใหญ่ในรายละเอียด : ข้อคิดรอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 522 ครั้ง
       ยิ่งใหญ่ในรายละเอียด : ข้อคิดรอบตัว
       กฎหมายตาวิเศษ : ข้อคิดรอบตัว
       เงินดิจิทัล : ข้อคิดรอบตัว
       ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา : ข้อคิดรอบตัว
       กับดัก comfort zone : ข้อคิดรอบตัว


เงาสะท้อนตัวตน : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 326 ครั้ง
       เงาสะท้อนตัวตน : ทันโลกทันธรรม
       นักแก้ปัญหา : ทันโลกทันธรรม
       รับมือกับนักประสานงา : ทันโลกทันธรรม
       เสาหลักต้นเล็ก : ทันโลกทันธรรม
       สูงวัยไฮเทค : ทันโลกทันธรรม


ประมวลภาพโครงการปฏิบัติธรรม ภาคภาษาจีนรุ่นที่ 1 จ.สงขลาสกู๊ปอัพเดท ชม 230 ครั้ง
       ประมวลภาพโครงการปฏิบัติธรรม ภาคภาษาจีนรุ่นที่ 1 จ.สงขลา
       กฐินแก้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จ.เลย
       ธรรมยาตรา โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 61 ณ อ หนองเสือ ปทุมธานี
       พิธีจุดประทีปโคมลานปล่อยโคมลอย ออกพรรษา ณ เกาะสอง เมียนมาร์
       วันออกพรรษาวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้


สามเณรนิโครธ ผู้จุดศรัทธา ธรรมิกมหาราช : นานาเทศนานานาเทศนา ชม 26 ครั้ง
       สามเณรนิโครธ ผู้จุดศรัทธา ธรรมิกมหาราช : นานาเทศนา
       มหาอุบาสิกาวิสาขา หญิงผู้เลิศในการถวายทาน ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
       การสร้างบารมี 10 ทัศ (เนกขัมมบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 1 : นานาเทศนามหาธัมมปาลชาดกชาดก 500 ชาติ ชม 35 ครั้ง
       มหาธัมมปาลชาดก
       ฉวชาดก ชาดกว่าด้วย การนั่งที่ไม่สมควร
       จุลลโพธิชาดก ชาดกว่าด้วย ความโกรธ
       กักกรชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ฉลาดเอาตัวรอดได้
       ปัญจภีรุกชาดก : ชาดก 500 ชาติ


Supervisor Beginner Course 4 ภาค ทั่วประเทศ :คิดใหญ่ใจดีคิดใหญ่ใจดี ชม 18 ครั้ง
       Supervisor Beginner Course 4 ภาค ทั่วประเทศ :คิดใหญ่ใจดี
       พิธีแต่งตั้งผู้บริหารชมรมพุทธทั่วประเทศ & ธทญ
       วีสตาร์ จ.เชียงใหม่ สวดธรรมจักรและธทยปี 2561 ตอนที่ 4
       ประธานชมรมพุทธ และบวชสามเณร กทม. : คิดใหญ่ใจดี
       สัมภาษณ์ธรรมทายาทและค่ายธรรมทายาท : คิดใหญ่ใจดี ปี 4ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 59 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561


งานบุญวันทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 52 ครั้ง
       งานบุญวันทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 34 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561พิธีมอบของที่ระลึก ชม 11 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป