Download Video MP3 ภูมิ

Download จากหนังสือ คำวัด โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙. ราชบัณฑิต)

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะภูมิ   ฟัง MP3 ธรรมะภูมิ


  ภูมิคำวัด สมาธิและธรรมะ
   03 มี.ค. 2553   ชม 6,281 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,656 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,927 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,402 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,479 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,470 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,892 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,259 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,322 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,584 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,180 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,898 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,821 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,231 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,213 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,926 ครั้ง)