Download Video MP3 บัณฑิต

Download จากหนังสือ คำวัด โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙. ราชบัณฑิต)

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะบัณฑิต   ฟัง MP3 ธรรมะบัณฑิต


  บัณฑิตคำวัด สมาธิและธรรมะ
   13 มี.ค. 2553   ชม 6,478 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,743 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,007 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,475 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,556 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,540 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,984 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,343 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,396 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,657 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,240 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,960 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,888 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,315 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,378 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,992 ครั้ง)