Download Video MP3 ธรรมสวนะ

Download จากหนังสือ คำวัด โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙. ราชบัณฑิต)

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะธรรมสวนะ   ฟัง MP3 ธรรมะธรรมสวนะ


  ธรรมสวนะคำวัด สมาธิและธรรมะ
   20 มี.ค. 2553   ชม 6,402 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,436 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,741 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,234 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,309 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,299 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,690 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,002 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,156 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,421 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,029 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,719 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,654 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,004 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,889 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,781 ครั้ง)