Download Video MP3 เบญจกัลยาณี

Download เบญจกัลยาณีหมายถึงสตรีผู้มีศุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม 5 ประการคือผมงาม, เนื้องาม, ฟันงาม, ผิวงาม, วัยงาม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเบญจกัลยาณี   ฟัง MP3 ธรรมะเบญจกัลยาณี


  เบญจกัลยาณีคำวัด สมาธิและธรรมะ
   30 พ.ย. 2553   ชม 7,328 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,756 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,018 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,486 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,565 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,549 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,997 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,358 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,410 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,667 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,256 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,970 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,901 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,332 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,402 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 8,002 ครั้ง)