Download Video MP3 ปฏิสันถาร

Download ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิสันถาร   ฟัง MP3 ธรรมะปฏิสันถาร


  ปฏิสันถารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   02:59 นาที    ชม 7,542 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 9,356 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 7,696 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,282 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,267 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,470 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 9,659 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 8,801 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,309 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 7,585 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,199 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 7,772 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 6,906 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,023 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 7,414 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,082 ครั้ง)