Download Video MP3 ปฏิสันถาร

Download ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิสันถาร   ฟัง MP3 ธรรมะปฏิสันถาร


  ปฏิสันถารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   02:59 นาที    ชม 9,222 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 11,044 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,295 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,733 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,824 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,796 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 11,322 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,680 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,658 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,905 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,487 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 9,239 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 8,139 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,585 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,896 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 8,217 ครั้ง)