Download Video MP3 ปฏิสันถาร

Download ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิสันถาร   ฟัง MP3 ธรรมะปฏิสันถาร


  ปฏิสันถารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   02:59 นาที    ชม 8,163 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,124 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,443 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,948 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,013 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,048 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,371 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,631 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,918 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,155 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,786 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,437 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,417 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,704 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,345 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,577 ครั้ง)