Download Video MP3 ปฏิสันถาร

Download ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิสันถาร   ฟัง MP3 ธรรมะปฏิสันถาร


  ปฏิสันถารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   02:59 นาที    ชม 7,869 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 9,740 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,075 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,628 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,656 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,746 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,019 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,151 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,599 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 7,861 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,490 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,124 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,175 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,374 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 7,788 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,326 ครั้ง)