Download Video MP3 ปฏิสันถาร

Download ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิสันถาร   ฟัง MP3 ธรรมะปฏิสันถาร


  ปฏิสันถารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   02:59 นาที    ชม 8,004 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 9,892 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,225 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,754 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,786 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,855 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,145 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,350 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,716 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 7,973 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,593 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,239 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,271 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,516 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 7,923 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,426 ครั้ง)