Download Video MP3 ปฏิสันถาร

Download ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิสันถาร   ฟัง MP3 ธรรมะปฏิสันถาร


  ปฏิสันถารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   02:59 นาที    ชม 7,495 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 9,282 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 7,624 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,230 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,183 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,401 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 9,568 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 8,703 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,232 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 7,524 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,138 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 7,698 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 6,835 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 7,958 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 7,345 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,029 ครั้ง)