Download Video MP3 ปฏิสันถาร

Download ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิสันถาร   ฟัง MP3 ธรรมะปฏิสันถาร


  ปฏิสันถารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   02:59 นาที    ชม 7,765 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 9,620 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 7,958 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,525 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,545 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,665 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 9,922 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,054 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,504 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 7,795 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,396 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,037 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,102 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,274 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 7,653 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,250 ครั้ง)