Download Video MP3 เวียนเทียน

Download การที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนรอบสิ่งที่เคารพบูชาเช่นพระพุทธรูป การเวียนนั้นให้เวียนแบบประทักษิณคือให้สิ่งที่เคารพอยู่ด้านขวามือ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเวียนเทียน


  เวียนเทียนคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   ชม 6,696 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,401 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,713 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,218 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,282 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,283 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,668 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,956 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,116 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,393 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,000 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,684 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,632 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,967 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,833 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,757 ครั้ง)