Download Video MP3 เวียนเทียน

Download การที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนรอบสิ่งที่เคารพบูชาเช่นพระพุทธรูป การเวียนนั้นให้เวียนแบบประทักษิณคือให้สิ่งที่เคารพอยู่ด้านขวามือ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเวียนเทียน


  เวียนเทียนคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   ชม 6,863 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,700 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,969 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,438 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,514 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,504 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,943 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,297 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,360 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,617 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,210 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,928 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,857 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,279 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,288 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,962 ครั้ง)