Download Video MP3 ไตรครอง

Download ไตรครองคือไตรจีวรหรือผ้าไตรของภิกษุที่พระอุปัชฌาย์มอบให้ในวันบวช ถือว่าเป็นบริขารประจำตัวของภิกษุทุกรูป

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะไตรครอง


  ไตรครองคำวัด สมาธิและธรรมะ
   16 ธ.ค. 2553   02:58 นาที    ชม 7,584 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,701 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,969 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,439 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,514 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,505 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,943 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,297 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,360 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,617 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,210 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,929 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,857 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,280 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,290 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,962 ครั้ง)