Download Video MP3 โบสถ์ อุโบสถ

Download โบสถ์ เรียกเต็มคำว่า อุโบสถ หรือโรงอุโบสถ ถ้าเป็นของพระอารามหลวงเรียกว่า พระอุโบสถ บางถิ่นเรียกว่า สีมา หรือ สิม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ   ฟัง MP3 ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ


  โบสถ์ อุโบสถคำวัด สมาธิและธรรมะ
   18 ธ.ค. 2553   ชม 6,819 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,699 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,968 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,438 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,514 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,503 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,942 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,297 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,359 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,617 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,210 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,928 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,857 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,278 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,287 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,962 ครั้ง)