Download Video MP3 พุทธจักร ศาสนจักร

Download พุทธจักรหมายถึงอำนาจปกครองคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา โครงข่ายการบริหารงานพระพุทธศาสนา ศาสนจักรก็เรียกว่า เป็นคู่กับคำว่าอาณาจักร ซึ่งหมายถึงอำนาจปกครองทางบ้านเมือง

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพุทธจักร ศาสนจักร   ฟัง MP3 ธรรมะพุทธจักร ศาสนจักร


  พุทธจักร ศาสนจักรคำวัด สมาธิและธรรมะ
   20 ธ.ค. 2553   ชม 7,218 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,691 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,959 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,430 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,504 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,496 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,931 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,290 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,352 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,614 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,202 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,922 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,850 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,273 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,271 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,956 ครั้ง)