Download Video MP3 ขอนิสัย

Download เป็นสำนวนพระวินัย หมายถึงขอให้เป็นที่พึ่งอาศัยเป็นขั้นตอนของการอุปสมบทคือเมื่อผู้บวชได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์เพื่อขอนิสัย

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะขอนิสัย   ฟัง MP3 ธรรมะขอนิสัย


  ขอนิสัยคำวัด สมาธิและธรรมะ
   21 ธ.ค. 2553   ชม 7,707 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,696 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,963 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,434 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,512 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,501 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,939 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,295 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,357 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,616 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,210 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,927 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,855 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,277 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,282 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,960 ครั้ง)