Download Video MP3 ขอนิสัย

Download เป็นสำนวนพระวินัย หมายถึงขอให้เป็นที่พึ่งอาศัยเป็นขั้นตอนของการอุปสมบทคือเมื่อผู้บวชได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์เพื่อขอนิสัย

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะขอนิสัย   ฟัง MP3 ธรรมะขอนิสัย


  ขอนิสัยคำวัด สมาธิและธรรมะ
   21 ธ.ค. 2553   ชม 7,550 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,404 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,718 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,221 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,284 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,288 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,671 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,966 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,122 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,395 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,001 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,687 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,634 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,973 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,837 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,760 ครั้ง)