Download Video MP3 ฉัพพรรณรังสี

Download แปลว่ารัศมี6ประกายสีคือนีลเขียวเหมือนดอกอัญชัน,ปีตเหลืองเหมือนหรดาล,โลหิตแดงเหมือนตะวันอ่อน,โอทาตขาวเหมือนแผ่นเงิน,มัญเชฐสีหงสบาทเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่,ประภัสสรเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะฉัพพรรณรังสี   ฟัง MP3 ธรรมะฉัพพรรณรังสี


  ฉัพพรรณรังสีคำวัด สมาธิและธรรมะ
   22 ธ.ค. 2553   ชม 7,287 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,403 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,717 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,220 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,283 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,287 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,670 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,962 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,118 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,395 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,001 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,686 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,633 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,972 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,836 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,758 ครั้ง)