Download Video MP3 สาธุชน

Download สาธุชนแปลว่าคนดีงามใช้หมายถึงคนดีที่ดีงามทั้งกาย วาจา ใจ คนที่มีคุณธรรม คนที่มีศรัทธาแก่กล้าคนที่ประพฤติปฎิบัติดีงามเป็นสุจริต คนที่ทำประโยชน์ในทางที่ชอบ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะสาธุชน


  สาธุชนคำวัด สมาธิและธรรมะ
   24 ธ.ค. 2553   03:06 นาที    ชม 7,026 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,693 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,961 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,431 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,508 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,499 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,933 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,291 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,352 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,614 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,205 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,925 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,850 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,274 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,275 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,958 ครั้ง)