Download Video MP3 ปริยัติ

Download การศึกษา การเล่าเรียน ความสามารถ หมายถึงการเล่าเรียนพระไตรปิฎกหรือพุทธพจน์ที่เป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับศึกษา ด้วยการท่องบ่น ทรงจำ ทำความเข้าใจ คิดไตร่ตรอง หลักการศึกษาเรียกว่า พระปริยัติธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปริยัติ


  ปริยัติคำวัด สมาธิและธรรมะ
   25 ธ.ค. 2553   02:30 นาที    ชม 6,785 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,702 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,971 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,442 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,519 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,508 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,945 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,301 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,362 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,619 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,212 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,930 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,858 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,282 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,291 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,964 ครั้ง)