Download Video MP3 ปริยัติ

Download การศึกษา การเล่าเรียน ความสามารถ หมายถึงการเล่าเรียนพระไตรปิฎกหรือพุทธพจน์ที่เป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับศึกษา ด้วยการท่องบ่น ทรงจำ ทำความเข้าใจ คิดไตร่ตรอง หลักการศึกษาเรียกว่า พระปริยัติธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปริยัติ


  ปริยัติคำวัด สมาธิและธรรมะ
   25 ธ.ค. 2553   02:30 นาที    ชม 6,621 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,404 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,718 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,220 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,284 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,288 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,671 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,964 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,122 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,395 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,001 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,686 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,633 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,973 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,837 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,759 ครั้ง)