Download Video MP3 ภัต ภัตร ภัตตาหาร

Download ภัตหมายถึงข้าว อาหาร ของกิน เขียนว่า ภัตร ก็ได้ ภัตตาหารแปลว่าอาหรคือภัตหมายถึงอาหารสำหรับพระสงฆ์ฉัน เช่นพูดว่าพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ก็หมายความว่าพระสงฆ์ฉันอาหารนั่นเอง

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะภัต ภัตร ภัตตาหาร   ฟัง MP3 ธรรมะภัต ภัตร ภัตตาหาร


  ภัต ภัตร ภัตตาหารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   30 ธ.ค. 2553   ชม 7,900 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,755 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,017 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,486 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,565 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,549 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,996 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,357 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,410 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,666 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,256 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,970 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,901 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,327 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,400 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 8,001 ครั้ง)