Download Video MP3 เบญจกัลยาณี

Download เบญจกัลยาณีแปลว่าผู้ที่มีความงาม 5 ประการมีความหมายถึงสตรีผู้มีศุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม 5 ประการ ผมงาม เนื้องาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเบญจกัลยาณี   ฟัง MP3 ธรรมะเบญจกัลยาณี


  เบญจกัลยาณีคำวัด สมาธิและธรรมะ
   31 ธ.ค. 2553   ชม 8,958 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,736 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,002 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,472 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,552 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,534 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,979 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,340 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,392 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,655 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,239 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,959 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,887 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,312 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,370 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,990 ครั้ง)