Download Video MP3 เบญจกัลยาณี

Download เบญจกัลยาณีแปลว่าผู้ที่มีความงาม 5 ประการมีความหมายถึงสตรีผู้มีศุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม 5 ประการ ผมงาม เนื้องาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเบญจกัลยาณี   ฟัง MP3 ธรรมะเบญจกัลยาณี


  เบญจกัลยาณีคำวัด สมาธิและธรรมะ
   31 ธ.ค. 2553   ชม 9,037 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,841 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,097 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,556 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,644 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,615 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 11,092 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,453 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,468 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,726 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,313 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 9,038 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,958 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,408 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,565 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 8,057 ครั้ง)