Download Video MP3 เบญจกัลยาณี

Download เบญจกัลยาณีแปลว่าผู้ที่มีความงาม 5 ประการมีความหมายถึงสตรีผู้มีศุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม 5 ประการ ผมงาม เนื้องาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเบญจกัลยาณี   ฟัง MP3 ธรรมะเบญจกัลยาณี


  เบญจกัลยาณีคำวัด สมาธิและธรรมะ
   31 ธ.ค. 2553   ชม 8,892 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,651 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,925 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,401 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,476 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,464 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,889 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,254 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,316 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,579 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,179 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,893 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,818 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,224 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,210 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,924 ครั้ง)