Download Video MP3 ธรรมทาน

Download ธรรมทาน หมายถึงการให้ความรู้ ให้สติปัญญา ให้ข้อแนะนำทั้งทางธรรมและทางโลกด้วยการสอน การเทศน์ การแนะนำ การเขียน การประกาศ เป็นต้น

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะธรรมทาน   ฟัง MP3 ธรรมะธรรมทาน


  ธรรมทานคำวัด สมาธิและธรรมะ
   26 เม.ย. 2554   02:34 นาที    ชม 8,533 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,736 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,002 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,472 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,552 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,534 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,979 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,340 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,392 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,655 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,238 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,958 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,887 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,312 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,370 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,990 ครั้ง)