Download Video MP3 จบทาน

Download จบทาน หมายถึงการยกประคองสิ่งของที่จะถวายพระขึ้นมาเสมอศีรษะก่อนที่จะถวาย คำจบทานที่นิยมว่ากันคือ สุทินนัง วตะ เม ทานัง อาสวักขยาวหัง โหตุ หมายความว่า ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ขอจงกำจัดอาสวกิเลสให้สิ้นไป

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะจบทาน   ฟัง MP3 ธรรมะจบทาน


  จบทานคำวัด สมาธิและธรรมะ
   11 ม.ค. 2554   ชม 9,282 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,401 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,713 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,218 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,283 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,283 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,669 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,956 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,116 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,393 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,000 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,684 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,632 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,968 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,833 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,757 ครั้ง)