Download Video MP3 โบสถ์ อุโบสถ

Download โบสถ์ เป็นคำเรียกสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระวินัย เช่น สวดพระปาติโมกข์ ให้อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต คำว่า โบสถ์ เป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระพุทธศาสนา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ   ฟัง MP3 ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ


  โบสถ์ อุโบสถคำวัด สมาธิและธรรมะ
   20 ม.ค. 2554   02:49 นาที    ชม 8,339 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,012 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,340 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,854 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,887 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,960 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,244 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,474 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,801 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,069 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,681 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,332 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,344 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,625 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,068 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,497 ครั้ง)