Download Video MP3 โบสถ์ อุโบสถ

Download โบสถ์ เป็นคำเรียกสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระวินัย เช่น สวดพระปาติโมกข์ ให้อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต คำว่า โบสถ์ เป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระพุทธศาสนา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ   ฟัง MP3 ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ


  โบสถ์ อุโบสถคำวัด สมาธิและธรรมะ
   20 ม.ค. 2554   02:49 นาที    ชม 8,773 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,473 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,774 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,261 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,336 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,327 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,728 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,050 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,180 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,457 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,048 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,745 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,689 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,038 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,934 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,805 ครั้ง)