Download Video MP3 โบสถ์ อุโบสถ

Download โบสถ์ เป็นคำเรียกสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระวินัย เช่น สวดพระปาติโมกข์ ให้อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต คำว่า โบสถ์ เป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระพุทธศาสนา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ   ฟัง MP3 ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ


  โบสถ์ อุโบสถคำวัด สมาธิและธรรมะ
   20 ม.ค. 2554   02:49 นาที    ชม 8,973 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,705 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,974 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,446 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,523 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,511 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,947 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,303 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,366 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,623 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,214 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,933 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,862 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,287 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,296 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,967 ครั้ง)