Download Video MP3 โบสถ์ อุโบสถ

Download โบสถ์ เป็นคำเรียกสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระวินัย เช่น สวดพระปาติโมกข์ ให้อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต คำว่า โบสถ์ เป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระพุทธศาสนา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ   ฟัง MP3 ธรรมะโบสถ์ อุโบสถ


  โบสถ์ อุโบสถคำวัด สมาธิและธรรมะ
   20 ม.ค. 2554   02:49 นาที    ชม 7,961 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 9,622 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 7,962 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,532 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,550 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,670 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 9,924 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,059 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,506 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 7,800 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,398 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,039 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,104 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,278 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 7,657 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,256 ครั้ง)