Download Video MP3 ธรรมจักร

Download ธรรมจักร(อ่านว่า ทำมะจัก)แปลว่าวงล้อธรรม ใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นรูปวงล้อเป็นซี่ ซี่

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะธรรมจักร   ฟัง MP3 ธรรมะธรรมจักร


  ธรรมจักรคำวัด สมาธิและธรรมะ
   12 ก.พ. 2554   02:39 นาที    ชม 9,462 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 9,463 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 7,802 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,382 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,380 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,562 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 9,766 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 8,921 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,399 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 7,693 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,286 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 7,884 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 6,987 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,110 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 7,501 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,144 ครั้ง)