Download Video MP3 ธรรมจักร

Download ธรรมจักร(อ่านว่า ทำมะจัก)แปลว่าวงล้อธรรม ใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นรูปวงล้อเป็นซี่ ซี่

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะธรรมจักร   ฟัง MP3 ธรรมะธรรมจักร


  ธรรมจักรคำวัด สมาธิและธรรมะ
   12 ก.พ. 2554   02:39 นาที    ชม 9,906 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 9,907 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,241 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 7,765 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 8,799 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 7,866 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,153 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,356 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,726 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 7,982 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,600 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,246 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,279 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,530 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 7,931 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,432 ครั้ง)