Download Video MP3 ธรรมจักร

Download ธรรมจักร(อ่านว่า ทำมะจัก)แปลว่าวงล้อธรรม ใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นรูปวงล้อเป็นซี่ ซี่

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะธรรมจักร   ฟัง MP3 ธรรมะธรรมจักร


  ธรรมจักรคำวัด สมาธิและธรรมะ
   12 ก.พ. 2554   02:39 นาที    ชม 10,236 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,237 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,556 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,067 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,139 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,157 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,500 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,758 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 7,987 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,254 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,873 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,548 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,496 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,817 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,514 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,649 ครั้ง)