Download Video MP3 1.Come back ถนนสายความดี - วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. คุณครูบูมสอนการทำความสะอาดห้องน้ำ 3. ละครเรื่อง "ไม่รักษาความสะอาด"

Download

   Download Dhamma Media > หมวดเยาวชน > รายการแต้มสีรุ้ง
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ1.Come back ถนนสายความดี - วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2. คุณครูบูมสอนการทำความสะอาดห้องน้ำ 3. ละครเรื่อง "ไม่รักษาความสะอาด"


  1.Come back ถนนสายความดี - วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. คุณครูบูมสอนการทำความสะอาดห้องน้ำ 3. ละครเรื่อง "ไม่รักษาความสะอาด"แต้มสีรุ้ง เยาวชน
   19 ต.ค. 2550   ชม 6,968 ครั้ง


   ค้นหา Video    

1. ฟ้าใสใจสบาย "สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ" 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "รังแกรังมด"
แต้มสีรุ้ง
(25 ม.ค. 2551 ชม 7,420 ครั้ง)
1. ฟ้าใสใจสบาย "สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ" 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "ฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจ"
แต้มสีรุ้ง
(18 ม.ค. 2551 ชม 7,375 ครั้ง)
1. ฟ้าใสใจสบาย "สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ" 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "เอาความดีความชอบของเขามาเป็นของเราคนเดียว" 3. แต้มสีรุ้ง "หลักการไหว้"
แต้มสีรุ้ง
(11 ม.ค. 2551 ชม 7,434 ครั้ง)
1. ฟ้าใสใจสบาย "สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ" 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "ทำไมถึงกลายเป็นขอทาน" 3. แต้มสีรุ้ง "หลักการพับผ้า"
แต้มสีรุ้ง
(28 ธ.ค. 2550 ชม 7,317 ครั้ง)
1. ฟ้าใสใจสบาย "สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ" 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "บุญถวายดอกไม้" 3. แต้มสีรุ้ง "หลักการทำความสะอาด"
แต้มสีรุ้ง
(21 ธ.ค. 2550 ชม 7,373 ครั้ง)
1. ฟ้าใสใจสบาย "สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ" 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "โกรธคุณแม่" 3. แต้มสีรุ้ง "วิธีพับเสื้อ"
แต้มสีรุ้ง
(14 ธ.ค. 2550 ชม 7,314 ครั้ง)
1. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "ทำหูทวนลม" 3. ถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบ
แต้มสีรุ้ง
(07 ธ.ค. 2550 ชม 6,952 ครั้ง)
1. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "คำสวดมนต์" 2. แนะนำวิธีพับถุงเท้า 3.
แต้มสีรุ้ง
(06 ธ.ค. 2550 ชม 7,367 ครั้ง)
1. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "พูดล้อเลียน" 3. วิธีพับถุงขนม
แต้มสีรุ้ง
(16 พ.ย. 2550 ชม 7,738 ครั้ง)
1. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ 2. แต้มสีสดใส ละครเรื่อง "ปลากัด" 3. วิธีพับกล่องนม
แต้มสีรุ้ง
(09 พ.ย. 2550 ชม 7,184 ครั้ง)
1. ชมอุโบสถวัดพระธรรมกาย, สภาธรรมกายสากล, มหาธรรมกายเจดีย์ โดยแผนกมัคคุเทศน์ กัลฯธรรมรัตน์ มงคลบวรรัตน์ 2. ละครเรื่อง "โกงตาชั่ง"
แต้มสีรุ้ง
(02 พ.ย. 2550 ชม 7,343 ครั้ง)
1. ถนนสายความดี - วิหารพระมงคลบพิตร, วิหารพระไตรโลกนาถ 2. คุณครูบูมสอนเรื่องการใส่บาตร 3. ละครเรื่อง "อยากรวย"
แต้มสีรุ้ง
(26 ต.ค. 2550 ชม 6,857 ครั้ง)
1.Come back ถนนสายความดี - วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. คุณครูบูมสอนการทำความสะอาดห้องน้ำ 3. ละครเรื่อง "ไม่รักษาความสะอาด"
แต้มสีรุ้ง
(19 ต.ค. 2550 ชม 6,969 ครั้ง)
1.Come back ถนนสายความดี - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) 2. คุณครูบูมสอนวิธีทำแซนวิซหอยทาก 3. ละครเรื่องสอดรู้สอดเห็น
แต้มสีรุ้ง
(12 ต.ค. 2550 ชม 7,106 ครั้ง)
1.ถนนสายความดี - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) 2. คุณครูบูมสอนพับตุ๊กตานิ้วมือ 3. ละครเรื่อง ดินพอกหางหมู
แต้มสีรุ้ง
(05 ต.ค. 2550 ชม 7,012 ครั้ง)