Download Video MP3 เป็นข้าราชการตำแหน่งสูงแต่ไม่ได้ทำงาน

Download คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคนที่ทำงานราชการรับเงินเดือนสูงพอสมควรแต่ไม่ได้ไปทำงานเพราะเป็นตำแหน่งลอย ๆ เจ้าตัวเลยมีเวลาไปอยู่วัดทำบุญทุกวันถึงสิ้นเดือนก็มีเงินโอนเข้าบัญชี แบบนี้เงินที่เอามาทำบุญเจ้าตัวเขาจะได้รับบุญเต็มที่หรือไม่คะ หรือเขาจะบาปไหมคะ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการธรรมะจับใจ
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเป็นข้าราชการตำแหน่งสูงแต่ไม่ได้ทำงาน


  เป็นข้าราชการตำแหน่งสูงแต่ไม่ได้ทำงานธรรมะจับใจ สมาธิและธรรมะ
   11 เม.ย. 2560   ชม 512 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ทำตัวให้มีค่าทำอย่างไร
ธรรมะจับใจ
(20 ก.ค. 2560 ชม 38 ครั้ง)
พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติธรรม
ธรรมะจับใจ
(19 ก.ค. 2560 ชม 54 ครั้ง)
ถอดเครื่องช่วยหายใจเลยดีไหม
ธรรมะจับใจ
(18 ก.ค. 2560 ชม 73 ครั้ง)
เมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยง
ธรรมะจับใจ
(14 ก.ค. 2560 ชม 174 ครั้ง)
เกิดเป็นมนุษย์ยากจริงหรือ
ธรรมะจับใจ
(12 ก.ค. 2560 ชม 181 ครั้ง)
ทุกข์ไม่มีคนสืบทอดสมบัติ
ธรรมะจับใจ
(11 ก.ค. 2560 ชม 145 ครั้ง)
อย่าไปยึดมั่นถือมั่น
ธรรมะจับใจ
(07 ก.ค. 2560 ชม 218 ครั้ง)
ทำบุญแล้วอยากได้
ธรรมะจับใจ
(06 ก.ค. 2560 ชม 185 ครั้ง)
อนิจจังไม่เที่ยง
ธรรมะจับใจ
(05 ก.ค. 2560 ชม 184 ครั้ง)
ความสุขเริ่มต้นที่ไหน
ธรรมะจับใจ
(04 ก.ค. 2560 ชม 160 ครั้ง)
ต้นแบบประชาธิปไตยมาจากไหน
ธรรมะจับใจ
(30 มิ.ย. 2560 ชม 214 ครั้ง)
เมื่อทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยง
ธรรมะจับใจ
(29 มิ.ย. 2560 ชม 184 ครั้ง)
ชาวพุทธกับข่าวพระ
ธรรมะจับใจ
(28 มิ.ย. 2560 ชม 164 ครั้ง)
วัยทีนอยากศึกษาธรรม
ธรรมะจับใจ
(27 มิ.ย. 2560 ชม 169 ครั้ง)
อยากให้แม่ปล่อยวาง
ธรรมะจับใจ
(24 มิ.ย. 2560 ชม 250 ครั้ง)