Download Video MP3 เมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยง

Download คำถาม : มีสาธุชนท่านหนึ่งถามมาว่าพระอาจารย์ครับ ถ้าเราเลือกไม่ได้และมีเหตุจำเป็นให้ต้องอาชีพผิดศีลธรรมจะต้องทำอย่างไรดีครับ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการธรรมะจับใจ
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยง


  เมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงธรรมะจับใจ สมาธิและธรรมะ
   14 ก.ค. 2560   ชม 174 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ทำตัวให้มีค่าทำอย่างไร
ธรรมะจับใจ
(20 ก.ค. 2560 ชม 38 ครั้ง)
พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติธรรม
ธรรมะจับใจ
(19 ก.ค. 2560 ชม 54 ครั้ง)
ถอดเครื่องช่วยหายใจเลยดีไหม
ธรรมะจับใจ
(18 ก.ค. 2560 ชม 73 ครั้ง)
เมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยง
ธรรมะจับใจ
(14 ก.ค. 2560 ชม 175 ครั้ง)
เกิดเป็นมนุษย์ยากจริงหรือ
ธรรมะจับใจ
(12 ก.ค. 2560 ชม 182 ครั้ง)
ทุกข์ไม่มีคนสืบทอดสมบัติ
ธรรมะจับใจ
(11 ก.ค. 2560 ชม 145 ครั้ง)
อย่าไปยึดมั่นถือมั่น
ธรรมะจับใจ
(07 ก.ค. 2560 ชม 218 ครั้ง)
ทำบุญแล้วอยากได้
ธรรมะจับใจ
(06 ก.ค. 2560 ชม 185 ครั้ง)
อนิจจังไม่เที่ยง
ธรรมะจับใจ
(05 ก.ค. 2560 ชม 184 ครั้ง)
ความสุขเริ่มต้นที่ไหน
ธรรมะจับใจ
(04 ก.ค. 2560 ชม 160 ครั้ง)
ต้นแบบประชาธิปไตยมาจากไหน
ธรรมะจับใจ
(30 มิ.ย. 2560 ชม 214 ครั้ง)
เมื่อทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยง
ธรรมะจับใจ
(29 มิ.ย. 2560 ชม 184 ครั้ง)
ชาวพุทธกับข่าวพระ
ธรรมะจับใจ
(28 มิ.ย. 2560 ชม 164 ครั้ง)
วัยทีนอยากศึกษาธรรม
ธรรมะจับใจ
(27 มิ.ย. 2560 ชม 169 ครั้ง)
อยากให้แม่ปล่อยวาง
ธรรมะจับใจ
(24 มิ.ย. 2560 ชม 250 ครั้ง)