Download Video MP3 วัยรุ่นก็ขี้หลงขี้ลืม

Download คำถาม : คนสมัยนี้หลงลืมกันบ่อยไม่เฉพาะคนสูงอายุนะคะ แม้เด็กหรือวัยรุ่นก็เป็นโรคนี้กันแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไร

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการ ธรรมะ 1 นาที
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะวัยรุ่นก็ขี้หลงขี้ลืม


  วัยรุ่นก็ขี้หลงขี้ลืม ธรรมะ 1 นาที สมาธิและธรรมะ
   13 ก.ย. 2560   ชม 449 ครั้ง


   ค้นหา Video    

เคารพตามมารยาท : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(14 ก.ค. 2561 ชม 41 ครั้ง)
ไม่มีญาติให้พึ่งพา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(13 ก.ค. 2561 ชม 43 ครั้ง)
แก้ขี้น้อยใจ
ธรรมะ 1 นาที
(10 ก.ค. 2561 ชม 90 ครั้ง)
แก้ด้วยปัญญา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(06 ก.ค. 2561 ชม 107 ครั้ง)
ความทุกข์นั้นเที่ยงแท้ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(05 ก.ค. 2561 ชม 109 ครั้ง)
เกิดใหม่ต่างศาสนา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(04 ก.ค. 2561 ชม 78 ครั้ง)
เหนื่อยหน่ายชีวิต : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(03 ก.ค. 2561 ชม 83 ครั้ง)
ภพชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ธรรมะ 1 นาที
(29 มิ.ย. 2561 ชม 101 ครั้ง)
โลกดุจมะขามป้อมบนฝ่ามือ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(28 มิ.ย. 2561 ชม 63 ครั้ง)
ทำบุญเพราะอยากได้บุญ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(27 มิ.ย. 2561 ชม 88 ครั้ง)
เด็กขี้กลัว : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(21 มิ.ย. 2561 ชม 125 ครั้ง)
ผิดเป็นครู : ธรรมะจับใจ
ธรรมะ 1 นาที
(20 มิ.ย. 2561 ชม 118 ครั้ง)
ค่านายหน้าพิเศษ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(19 มิ.ย. 2561 ชม 77 ครั้ง)
การทำงานของพระอานนท์
ธรรมะ 1 นาที
(16 มิ.ย. 2561 ชม 108 ครั้ง)
โกรธพ่อที่เอาเปรียบแม่ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(15 มิ.ย. 2561 ชม 80 ครั้ง)