Download Video MP3 ทำบาปด้วยการเขียน : ธรรมะ 1 นาที

Download คำถาม : หากวจีกรรม เป็นการทำบาปด้วยคำพูดแล้ว การเขียนด่าว่าคนอื่นถือเป็นวจีกรรมด้วยหรือเปล่า

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการ ธรรมะ 1 นาที
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะทำบาปด้วยการเขียน : ธรรมะ 1 นาที


  ทำบาปด้วยการเขียน : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที สมาธิและธรรมะ
   01 มิ.ย. 2561   ชม 118 ครั้ง


   ค้นหา Video    

เป็นคนใจใหญ่ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(17 ก.ค. 2561 ชม 12 ครั้ง)
เคารพตามมารยาท : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(14 ก.ค. 2561 ชม 45 ครั้ง)
ไม่มีญาติให้พึ่งพา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(13 ก.ค. 2561 ชม 44 ครั้ง)
แก้ขี้น้อยใจ
ธรรมะ 1 นาที
(10 ก.ค. 2561 ชม 91 ครั้ง)
แก้ด้วยปัญญา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(06 ก.ค. 2561 ชม 107 ครั้ง)
ความทุกข์นั้นเที่ยงแท้ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(05 ก.ค. 2561 ชม 109 ครั้ง)
เกิดใหม่ต่างศาสนา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(04 ก.ค. 2561 ชม 78 ครั้ง)
เหนื่อยหน่ายชีวิต : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(03 ก.ค. 2561 ชม 84 ครั้ง)
ภพชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ธรรมะ 1 นาที
(29 มิ.ย. 2561 ชม 101 ครั้ง)
โลกดุจมะขามป้อมบนฝ่ามือ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(28 มิ.ย. 2561 ชม 64 ครั้ง)
ทำบุญเพราะอยากได้บุญ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(27 มิ.ย. 2561 ชม 88 ครั้ง)
เด็กขี้กลัว : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(21 มิ.ย. 2561 ชม 125 ครั้ง)
ผิดเป็นครู : ธรรมะจับใจ
ธรรมะ 1 นาที
(20 มิ.ย. 2561 ชม 119 ครั้ง)
ค่านายหน้าพิเศษ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(19 มิ.ย. 2561 ชม 77 ครั้ง)
การทำงานของพระอานนท์
ธรรมะ 1 นาที
(16 มิ.ย. 2561 ชม 108 ครั้ง)