Download Video MP3 แก้ด้วยปัญญา : ธรรมะ 1 นาที

Download คำถาม : เมื่อเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ควรนิ่งไว้ปล่อยไปตามกรรม หรือเข้าไปแก้จึงจะดี

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการ ธรรมะ 1 นาที
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะแก้ด้วยปัญญา : ธรรมะ 1 นาที


  แก้ด้วยปัญญา : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที สมาธิและธรรมะ
   06 ก.ค. 2561   ชม 102 ครั้ง


   ค้นหา Video    

เคารพตามมารยาท : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(14 ก.ค. 2561 ชม 29 ครั้ง)
ไม่มีญาติให้พึ่งพา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(13 ก.ค. 2561 ชม 35 ครั้ง)
แก้ขี้น้อยใจ
ธรรมะ 1 นาที
(10 ก.ค. 2561 ชม 83 ครั้ง)
แก้ด้วยปัญญา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(06 ก.ค. 2561 ชม 103 ครั้ง)
ความทุกข์นั้นเที่ยงแท้ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(05 ก.ค. 2561 ชม 106 ครั้ง)
เกิดใหม่ต่างศาสนา : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(04 ก.ค. 2561 ชม 76 ครั้ง)
เหนื่อยหน่ายชีวิต : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(03 ก.ค. 2561 ชม 81 ครั้ง)
ภพชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ธรรมะ 1 นาที
(29 มิ.ย. 2561 ชม 100 ครั้ง)
โลกดุจมะขามป้อมบนฝ่ามือ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(28 มิ.ย. 2561 ชม 62 ครั้ง)
ทำบุญเพราะอยากได้บุญ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(27 มิ.ย. 2561 ชม 86 ครั้ง)
เด็กขี้กลัว : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(21 มิ.ย. 2561 ชม 124 ครั้ง)
ผิดเป็นครู : ธรรมะจับใจ
ธรรมะ 1 นาที
(20 มิ.ย. 2561 ชม 117 ครั้ง)
ค่านายหน้าพิเศษ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(19 มิ.ย. 2561 ชม 76 ครั้ง)
การทำงานของพระอานนท์
ธรรมะ 1 นาที
(16 มิ.ย. 2561 ชม 107 ครั้ง)
โกรธพ่อที่เอาเปรียบแม่ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(15 มิ.ย. 2561 ชม 78 ครั้ง)