Download Video MP3 ตอน จันทกุมารบำเพ็ญขันติบารมี ตอนที่ 3

Download มีหลายคนอยากเรียนรู้เรื่องของชีวิตให้จบ แต่เขาเหล่านั้นก็จะจบชีวิตไปก่อนเพราะความไม่รู้ค่ามีอยู่ในตน ต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระนอกตัว สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรต้องเผชิญกับสุขปนทุกข์มีทั้งสมหวังและผิดหวัง หากมนุษย์รู้ว่าสิ่งที่ตนแสวงหาอยู่นั้นอยู่ที่กลางกายของตนเองเข้าถึงได้คือการหยุดใจ เมื่อนั้นชีวิตก็ไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไป จะพบชีวิตภายในที่มีความสุขที่แท้จริงต่อไปเป็นชีวิตที่หยุดยั้งความทะยานอยาก

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการธรรมะเพื่อประชาชน
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะตอน จันทกุมารบำเพ็ญขันติบารมี ตอนที่ 3   ฟัง MP3 ธรรมะตอน จันทกุมารบำเพ็ญขันติบารมี ตอนที่ 3


  ตอน จันทกุมารบำเพ็ญขันติบารมี ตอนที่ 3ธรรมะเพื่อประชาชน สมาธิและธรรมะ
   20 มิ.ย. 2554   16:36 นาที    ชม 6,628 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ให้แล้วอย่าเสียดาย : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(06 พ.ย. 2562 ชม 60 ครั้ง)
ความตระหนี่เป็นภัยในวัฏฏะ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(17 ก.ค. 2562 ชม 454 ครั้ง)
ควรทำบุญบ่อยๆ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(21 พ.ค. 2562 ชม 468 ครั้ง)
สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 3 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(22 มี.ค. 2562 ชม 609 ครั้ง)
สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(21 มี.ค. 2562 ชม 341 ครั้ง)
พระพุทธองค์สรรเสริญการเลือกให้ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(21 มี.ค. 2562 ชม 367 ครั้ง)
สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 1 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(21 มี.ค. 2562 ชม 558 ครั้ง)
สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 2 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(21 มี.ค. 2562 ชม 425 ครั้ง)
เสียงดีเพราะมีบุญ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(01 มี.ค. 2562 ชม 343 ครั้ง)
เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(01 มี.ค. 2562 ชม 381 ครั้ง)
กลับตัวกลับใจใหม่ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(01 มี.ค. 2562 ชม 368 ครั้ง)
ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(01 มี.ค. 2562 ชม 491 ครั้ง)
แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(05 ก.พ. 2562 ชม 459 ครั้ง)
อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(27 ม.ค. 2562 ชม 400 ครั้ง)
แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(27 ม.ค. 2562 ชม 454 ครั้ง)