Download Video MP3 PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว

Download นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้พระทวีศักดิ์ กิตฺติรกโข ท่านจะมาแนะนำวิชา PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการDOU for you
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะPD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว   ฟัง MP3 ธรรมะPD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว


  PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัวDOU for you วาไรตี้
   21 มี.ค. 2555   10:42 นาที    ชม 7,094 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ทานกับการดำเนินชีวิต
DOU for you
(27 ต.ค. 2559 ชม 4,523 ครั้ง)
แนะนำหลักสูตรใหม่
DOU for you
(01 ก.ย. 2559 ชม 2,919 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(25 ส.ค. 2559 ชม 2,818 ครั้ง)
การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ
DOU for you
(11 ส.ค. 2559 ชม 2,715 ครั้ง)
โครงสร้างจักรวาล
DOU for you
(29 มิ.ย. 2559 ชม 2,942 ครั้ง)
การเคารพต่อพระสงฆ์
DOU for you
(23 มิ.ย. 2559 ชม 2,530 ครั้ง)
ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(26 พ.ค. 2559 ชม 2,407 ครั้ง)
ปรโลกวิทยา
DOU for you
(19 พ.ค. 2559 ชม 2,237 ครั้ง)
อบายภูมิ
DOU for you
(12 พ.ค. 2559 ชม 2,174 ครั้ง)
องค์รวมแห่งปรโลก
DOU for you
(05 พ.ค. 2559 ชม 2,331 ครั้ง)
กฎแห่งกรรม ตอน ปานาติบาต
DOU for you
(27 ส.ค. 2558 ชม 4,022 ครั้ง)
ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงมัชฌิมกาล
DOU for you
(13 ส.ค. 2558 ชม 2,163 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(01 ก.ค. 2558 ชม 3,691 ครั้ง)
คุณสมบัติและคุณธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(15 มิ.ย. 2558 ชม 2,712 ครั้ง)
กฏแห่งกรรม ตอน ระลึกชาติ
DOU for you
(28 พ.ค. 2558 ชม 3,392 ครั้ง)