Download Video MP3 ขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ

Download แนะนำขั้นตอนการรับและส่งข้อสอบ รวมถึงวิธีการทำข้อสอบ สำหรับนักศึกษาDOU

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการDOU for you
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ   ฟัง MP3 ธรรมะขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ


  ขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบDOU for you วาไรตี้
   27 เม.ย. 2555   12:07 นาที    ชม 6,868 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ทานกับการดำเนินชีวิต
DOU for you
(27 ต.ค. 2559 ชม 4,185 ครั้ง)
แนะนำหลักสูตรใหม่
DOU for you
(01 ก.ย. 2559 ชม 2,634 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(25 ส.ค. 2559 ชม 2,530 ครั้ง)
การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ
DOU for you
(11 ส.ค. 2559 ชม 2,448 ครั้ง)
โครงสร้างจักรวาล
DOU for you
(29 มิ.ย. 2559 ชม 2,683 ครั้ง)
การเคารพต่อพระสงฆ์
DOU for you
(23 มิ.ย. 2559 ชม 2,232 ครั้ง)
ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(26 พ.ค. 2559 ชม 2,144 ครั้ง)
ปรโลกวิทยา
DOU for you
(19 พ.ค. 2559 ชม 1,973 ครั้ง)
อบายภูมิ
DOU for you
(12 พ.ค. 2559 ชม 1,912 ครั้ง)
องค์รวมแห่งปรโลก
DOU for you
(05 พ.ค. 2559 ชม 2,054 ครั้ง)
กฎแห่งกรรม ตอน ปานาติบาต
DOU for you
(27 ส.ค. 2558 ชม 3,800 ครั้ง)
ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงมัชฌิมกาล
DOU for you
(13 ส.ค. 2558 ชม 1,958 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(01 ก.ค. 2558 ชม 3,401 ครั้ง)
คุณสมบัติและคุณธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(15 มิ.ย. 2558 ชม 2,454 ครั้ง)
กฏแห่งกรรม ตอน ระลึกชาติ
DOU for you
(28 พ.ค. 2558 ชม 3,076 ครั้ง)