Download Video MP3 นักศึกษา DOU (ดร.วัฒนาพร มีสกุลถาวร)

Download นักศึกษา DOU (ดร.วัฒนาพร มีสกุลถาวร)

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการDOU for you
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะนักศึกษา DOU (ดร.วัฒนาพร มีสกุลถาวร)


  นักศึกษา DOU (ดร.วัฒนาพร มีสกุลถาวร)DOU for you วาไรตี้
   25 ก.พ. 2558   ชม 1,757 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ทานกับการดำเนินชีวิต
DOU for you
(27 ต.ค. 2559 ชม 4,118 ครั้ง)
แนะนำหลักสูตรใหม่
DOU for you
(01 ก.ย. 2559 ชม 2,588 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(25 ส.ค. 2559 ชม 2,479 ครั้ง)
การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ
DOU for you
(11 ส.ค. 2559 ชม 2,400 ครั้ง)
โครงสร้างจักรวาล
DOU for you
(29 มิ.ย. 2559 ชม 2,626 ครั้ง)
การเคารพต่อพระสงฆ์
DOU for you
(23 มิ.ย. 2559 ชม 2,188 ครั้ง)
ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(26 พ.ค. 2559 ชม 2,102 ครั้ง)
ปรโลกวิทยา
DOU for you
(19 พ.ค. 2559 ชม 1,928 ครั้ง)
อบายภูมิ
DOU for you
(12 พ.ค. 2559 ชม 1,873 ครั้ง)
องค์รวมแห่งปรโลก
DOU for you
(05 พ.ค. 2559 ชม 2,008 ครั้ง)
กฎแห่งกรรม ตอน ปานาติบาต
DOU for you
(27 ส.ค. 2558 ชม 3,768 ครั้ง)
ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงมัชฌิมกาล
DOU for you
(13 ส.ค. 2558 ชม 1,928 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(01 ก.ค. 2558 ชม 3,362 ครั้ง)
คุณสมบัติและคุณธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(15 มิ.ย. 2558 ชม 2,421 ครั้ง)
กฏแห่งกรรม ตอน ระลึกชาติ
DOU for you
(28 พ.ค. 2558 ชม 3,036 ครั้ง)