Download Video MP3 นักศึกษา DOU (ดร.วัฒนาพร มีสกุลถาวร)

Download นักศึกษา DOU (ดร.วัฒนาพร มีสกุลถาวร)

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการDOU for you
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะนักศึกษา DOU (ดร.วัฒนาพร มีสกุลถาวร)


  นักศึกษา DOU (ดร.วัฒนาพร มีสกุลถาวร)DOU for you วาไรตี้
   25 ก.พ. 2558   ชม 1,637 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ทานกับการดำเนินชีวิต
DOU for you
(27 ต.ค. 2559 ชม 3,598 ครั้ง)
แนะนำหลักสูตรใหม่
DOU for you
(01 ก.ย. 2559 ชม 2,242 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(25 ส.ค. 2559 ชม 2,125 ครั้ง)
การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ
DOU for you
(11 ส.ค. 2559 ชม 2,076 ครั้ง)
โครงสร้างจักรวาล
DOU for you
(29 มิ.ย. 2559 ชม 2,281 ครั้ง)
การเคารพต่อพระสงฆ์
DOU for you
(23 มิ.ย. 2559 ชม 1,886 ครั้ง)
ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(26 พ.ค. 2559 ชม 1,858 ครั้ง)
ปรโลกวิทยา
DOU for you
(19 พ.ค. 2559 ชม 1,693 ครั้ง)
อบายภูมิ
DOU for you
(12 พ.ค. 2559 ชม 1,629 ครั้ง)
องค์รวมแห่งปรโลก
DOU for you
(05 พ.ค. 2559 ชม 1,768 ครั้ง)
กฎแห่งกรรม ตอน ปานาติบาต
DOU for you
(27 ส.ค. 2558 ชม 3,585 ครั้ง)
ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงมัชฌิมกาล
DOU for you
(13 ส.ค. 2558 ชม 1,737 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(01 ก.ค. 2558 ชม 3,091 ครั้ง)
คุณสมบัติและคุณธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(15 มิ.ย. 2558 ชม 2,161 ครั้ง)
กฏแห่งกรรม ตอน ระลึกชาติ
DOU for you
(28 พ.ค. 2558 ชม 2,791 ครั้ง)