Download Video MP3 ต้นไม้แห่งเสรีภาพ

Download เพลงใบไม้นับร้อยพันถักทอเรื่องราวกระแสขึ้นลงของชีวิตเสียงหวีดหวิวความจริงของชีวิตที่แกว่งไกวและสะเทือนด้วยชะตาชีวิตใต้ร่มเงาใหญ่ภายใต้ชายคาของใบไม้ที่สะท้อนแสงแวววาว

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะต้นไม้แห่งเสรีภาพ   ฟัง MP3 ธรรมะต้นไม้แห่งเสรีภาพ


  ต้นไม้แห่งเสรีภาพGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   25 ธ.ค. 2553   29:27 นาที    ชม 6,424 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,248 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,891 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,318 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,944 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,499 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,385 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,252 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,559 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,699 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 9,112 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,141 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,935 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,245 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 9,030 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,293 ครั้ง)