Download Video MP3 สีแห่งรุ่งอรุณ

Download พระอานนท์ พุทธอุปัฎฐาก์ กราบขอพุทธานุญาตทำผ้าถวายพระภิกษุออกแบบมาจากที่พระอานนท์มองดูคันนาในแคว้นมคธ ประเทศอินเดีย แบบผ้าสำหรับพระภิกษุนี้สืบทอดต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนถึงปัจจุบัน

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะสีแห่งรุ่งอรุณ   ฟัง MP3 ธรรมะสีแห่งรุ่งอรุณ


  สีแห่งรุ่งอรุณGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   15 ม.ค. 2554   27:33 นาที    ชม 6,427 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 12,979 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,637 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 9,998 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,698 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,259 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,168 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,024 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,329 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,466 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,916 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,934 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,778 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,082 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,816 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,119 ครั้ง)