Download Video MP3 สีแห่งรุ่งอรุณ

Download พระอานนท์ พุทธอุปัฎฐาก์ กราบขอพุทธานุญาตทำผ้าถวายพระภิกษุออกแบบมาจากที่พระอานนท์มองดูคันนาในแคว้นมคธ ประเทศอินเดีย แบบผ้าสำหรับพระภิกษุนี้สืบทอดต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนถึงปัจจุบัน

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะสีแห่งรุ่งอรุณ   ฟัง MP3 ธรรมะสีแห่งรุ่งอรุณ


  สีแห่งรุ่งอรุณGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   15 ม.ค. 2554   27:33 นาที    ชม 6,492 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,230 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,871 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,290 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,923 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,484 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,369 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,237 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,537 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,683 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 9,091 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,131 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,924 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,232 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 9,012 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,277 ครั้ง)