Download Video MP3 นาวาชีวิต

Download ผู้มีปัญญากล่าวว่า ในนาวาชีวิตหนึ่งมีเรื่องโศกเศร้าร้อยพัน เสากระโดงเรือบางๆ ยังสามารถบดบัง ความงดงามของผืนน้ำและท้องฟ้า นาวาชีวิต นาวาชีวิตเปรียบดังชีวิตหนึ่งที่ล่องไปในทะเลแห่งชีวิต หยาดน้ำตาที่หลั่งไหลและความขมขื่นในเส้นทางชีวิต ทำให้วิถีแห่งความคิดพร่ามัว

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะนาวาชีวิต   ฟัง MP3 ธรรมะนาวาชีวิต


  นาวาชีวิต Gleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   28 พ.ค. 2554   28:48 นาที    ชม 6,914 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,229 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,871 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,289 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,923 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,483 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,369 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,236 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,537 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,683 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 9,090 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,131 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,921 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,231 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 9,012 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,276 ครั้ง)