Download Video MP3 นาวาชีวิต

Download ผู้มีปัญญากล่าวว่า ในนาวาชีวิตหนึ่งมีเรื่องโศกเศร้าร้อยพัน เสากระโดงเรือบางๆ ยังสามารถบดบัง ความงดงามของผืนน้ำและท้องฟ้า นาวาชีวิต นาวาชีวิตเปรียบดังชีวิตหนึ่งที่ล่องไปในทะเลแห่งชีวิต หยาดน้ำตาที่หลั่งไหลและความขมขื่นในเส้นทางชีวิต ทำให้วิถีแห่งความคิดพร่ามัว

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะนาวาชีวิต   ฟัง MP3 ธรรมะนาวาชีวิต


  นาวาชีวิต Gleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   28 พ.ค. 2554   28:48 นาที    ชม 6,825 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 12,970 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,625 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 9,985 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,689 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,254 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,159 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,015 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,318 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,454 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,908 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,926 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,774 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,076 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,810 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,116 ครั้ง)