Download Video MP3 นาวาชีวิต

Download ผู้มีปัญญากล่าวว่า ในนาวาชีวิตหนึ่งมีเรื่องโศกเศร้าร้อยพัน เสากระโดงเรือบางๆ ยังสามารถบดบัง ความงดงามของผืนน้ำและท้องฟ้า นาวาชีวิต นาวาชีวิตเปรียบดังชีวิตหนึ่งที่ล่องไปในทะเลแห่งชีวิต หยาดน้ำตาที่หลั่งไหลและความขมขื่นในเส้นทางชีวิต ทำให้วิถีแห่งความคิดพร่ามัว

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะนาวาชีวิต   ฟัง MP3 ธรรมะนาวาชีวิต


  นาวาชีวิต Gleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   28 พ.ค. 2554   28:48 นาที    ชม 6,943 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,326 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,956 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,402 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 10,009 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,564 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,438 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,321 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,626 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,769 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 9,164 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,197 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,980 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,291 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 9,084 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,341 ครั้ง)