Download Video MP3 มุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี

Download มุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี ไม่เพียงแต่แม่น้ำสาละวินที่เชื่อมต่อพม่ากับภาคตะวันตกของประเทศไทยเท่านั้น สงครามและการค้าระหว่างสองประเทศนี้ ก็ทำให้ผู้คนเดินทางไปมาข้ามป้อมปราการและพรมแดน

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะมุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี   ฟัง MP3 ธรรมะมุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี


  มุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดีGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   04 มิ.ย. 2554   30:54 นาที    ชม 6,689 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 12,708 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,379 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 9,716 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,466 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,045 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 8,942 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 8,747 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,090 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,194 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,702 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,713 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,623 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 7,908 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,618 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 7,949 ครั้ง)