Download Video MP3 มุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี

Download มุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี ไม่เพียงแต่แม่น้ำสาละวินที่เชื่อมต่อพม่ากับภาคตะวันตกของประเทศไทยเท่านั้น สงครามและการค้าระหว่างสองประเทศนี้ ก็ทำให้ผู้คนเดินทางไปมาข้ามป้อมปราการและพรมแดน

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะมุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี   ฟัง MP3 ธรรมะมุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี


  มุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดีGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   04 มิ.ย. 2554   30:54 นาที    ชม 6,860 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,112 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,760 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,143 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,804 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,367 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,267 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,132 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,424 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,570 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,998 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,024 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,846 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,149 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,908 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,193 ครั้ง)