Download Video MP3 Trotter Wounderful

Download เมื่อเวลาผ่านไป โลกเปลี่ยนแปลง มายา ภาพลวงตา และกระแสบาป ทับทวีขึ้นตามคืนวันเวลาที่ล่วงไป สรรพสิ่งเปลี่ยนแปรทั้งสภาวะแวดล้อมบรรยากาศ สถานการณ์ และแม้แต่สีของท้องฟ้า ผลสะท้อนจากจิตใจมนุษย์ ความเกลียด ความกลัว การได้มาและการสูญเสีย สวยใยบางๆของความรักแท้และความเมตตา แท้จริงยังดำรงอยู่เพื่อปลอบประโลมโลกนี้ให้ร่มเย็น

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะTrotter Wounderful   ฟัง MP3 ธรรมะTrotter Wounderful


  Trotter WounderfulGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   15 ก.พ. 2555   29:29 นาที    ชม 7,022 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 12,970 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,625 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 9,986 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,689 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,254 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,159 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,016 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,318 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,456 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,909 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,926 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,775 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,077 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,811 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,116 ครั้ง)