Download Video MP3 Trotter Wounderful

Download เมื่อเวลาผ่านไป โลกเปลี่ยนแปลง มายา ภาพลวงตา และกระแสบาป ทับทวีขึ้นตามคืนวันเวลาที่ล่วงไป สรรพสิ่งเปลี่ยนแปรทั้งสภาวะแวดล้อมบรรยากาศ สถานการณ์ และแม้แต่สีของท้องฟ้า ผลสะท้อนจากจิตใจมนุษย์ ความเกลียด ความกลัว การได้มาและการสูญเสีย สวยใยบางๆของความรักแท้และความเมตตา แท้จริงยังดำรงอยู่เพื่อปลอบประโลมโลกนี้ให้ร่มเย็น

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะTrotter Wounderful   ฟัง MP3 ธรรมะTrotter Wounderful


  Trotter WounderfulGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   15 ก.พ. 2555   29:29 นาที    ชม 7,139 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,229 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,871 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,289 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,923 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,483 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,369 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,236 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,537 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,683 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 9,090 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,131 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,921 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,231 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 9,012 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,276 ครั้ง)