Download Video MP3 ข้าวปากหม้อ

Download พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ควรรับข้าวปากหม้อทัพพีแรกเมื่ออรุณรุ่งตะวันส่องพอมองเห็นลายมือชัดแล้วจึงจะได้เวลาอันควรที่พระภิกษุสงฆ์ผู้ตื่นก่อนฟ้าสางพร้อมที่จะออกบิณฑบาต

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะข้าวปากหม้อ   ฟัง MP3 ธรรมะข้าวปากหม้อ


  ข้าวปากหม้อGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   15 มี.ค. 2555   29:48 นาที    ชม 8,935 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,153 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,800 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,190 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,841 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,406 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,302 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,160 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,459 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,611 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 9,029 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,061 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,867 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,177 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,936 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,220 ครั้ง)