Download Video MP3 MUTAO

Download มุเตา เจดีย์ เก่งแก่ที่สุดบนเกาะเกร็ด เกาะที่ขุดขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา ยืนยันเรื่องราวเหล่านี้ได้ มุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะMUTAO   ฟัง MP3 ธรรมะMUTAO


  MUTAOGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   19 พ.ค. 2555   30:54 นาที    ชม 9,827 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,388 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 10,018 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,468 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 10,070 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,620 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,493 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,375 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,681 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,828 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 9,211 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,252 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 8,026 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,339 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 9,134 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,393 ครั้ง)