Download Video MP3 prang

Download prang "ปรางค์" เป็นหนึ่งในรูปทรงเจดีย์ที่เป็นที่รู้จักกันดี เราจะนำท่านใกล้เข้าไปเพื่อเพิ่มความเข้าใจในปรัชญา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะprang   ฟัง MP3 ธรรมะprang


  prangGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   17 มิ.ย. 2555   29:36 นาที    ชม 7,976 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 11,421 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 8,286 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 8,554 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 8,364 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 7,977 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 7,869 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 7,743 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 8,079 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 8,131 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 7,727 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 7,822 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 6,862 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 7,166 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 7,721 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 7,140 ครั้ง)