Download Video MP3 Man of wisdom

Download Man of wisdom บุรุษผู้เปี่ยมด้วยปัญญา ด้วยภาวะแห่งผู้นำ บุรุษควรต้องเข้าใจ กระแสแห่งความไม่แน่นอนที่ท่วมทันและหล่อเลี้ยงชีวิตตนและสรรพชีวิต อีกทั้งต้องรู้วิถีในการจัดการสิ่งที่รู้กันดีในพระพุทธศาสนาว่า กฎแห่งกรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะMan of wisdom   ฟัง MP3 ธรรมะMan of wisdom


  Man of wisdomGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   25 มิ.ย. 2555   31:40 นาที    ชม 9,751 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,051 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,706 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,082 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,752 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,317 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,222 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,079 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,377 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,519 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,960 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,983 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,817 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,120 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,868 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,164 ครั้ง)