Download Video MP3 Man of wisdom

Download Man of wisdom บุรุษผู้เปี่ยมด้วยปัญญา ด้วยภาวะแห่งผู้นำ บุรุษควรต้องเข้าใจ กระแสแห่งความไม่แน่นอนที่ท่วมทันและหล่อเลี้ยงชีวิตตนและสรรพชีวิต อีกทั้งต้องรู้วิถีในการจัดการสิ่งที่รู้กันดีในพระพุทธศาสนาว่า กฎแห่งกรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะMan of wisdom   ฟัง MP3 ธรรมะMan of wisdom


  Man of wisdomGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   25 มิ.ย. 2555   31:40 นาที    ชม 9,217 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 12,443 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,147 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 9,479 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,218 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 8,817 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 8,744 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 8,488 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 8,878 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 8,976 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,483 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,501 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,450 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 7,753 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,436 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 7,764 ครั้ง)