Download Video MP3 Buddhist peaceful sleep

Download Buddhist peaceful sleep หลับสงบแบบชาวพุทธ ทุกค่ำคืน ชาวพุทธได้รับตำสอนทำให้หมอนเ็็ป็นอู่แห่งความสงบสุข และเป็นการพักเมื่อแต่ละวันสิ้นสุดลง

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะBuddhist peaceful sleep   ฟัง MP3 ธรรมะBuddhist peaceful sleep


  Buddhist peaceful sleepGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   09 ก.ค. 2555   30:03 นาที    ชม 9,119 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 12,001 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 8,756 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 9,120 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 8,842 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 8,421 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 8,365 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 8,147 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 8,533 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 8,595 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,182 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,224 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,196 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 7,507 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,095 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 7,466 ครั้ง)