Download Video MP3 Candle light of heaven

Download Candle light of heaven "สัมผัสด้วยประทีปนี้ กลี่นกายีให้พิสุทธ์ เป็นดุจดั่งชวาลา"แสงเทียนสวรรค์ บทนิพนธ์ของ Rabindranath Tagore กวีชาวอินเดีย ที่มีชื่อเสียงก้องไปทั่วโลก เขียนถึงแสงจากเทียนเล่มหนึ่งที่จุดให้สว่างไสวอยู่ในอาราม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะCandle light of heaven   ฟัง MP3 ธรรมะCandle light of heaven


  Candle light of heavenGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   30 ก.ค. 2555   30:09 นาที    ชม 13,387 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 13,388 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 10,018 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 10,468 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 10,070 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,620 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 9,493 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 9,375 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,681 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,827 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 9,211 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 9,252 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 8,026 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 8,339 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 9,134 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 8,393 ครั้ง)