Download Video MP3 Candle light of heaven

Download Candle light of heaven "สัมผัสด้วยประทีปนี้ กลี่นกายีให้พิสุทธ์ เป็นดุจดั่งชวาลา"แสงเทียนสวรรค์ บทนิพนธ์ของ Rabindranath Tagore กวีชาวอินเดีย ที่มีชื่อเสียงก้องไปทั่วโลก เขียนถึงแสงจากเทียนเล่มหนึ่งที่จุดให้สว่างไสวอยู่ในอาราม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะCandle light of heaven   ฟัง MP3 ธรรมะCandle light of heaven


  Candle light of heavenGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   30 ก.ค. 2555   30:09 นาที    ชม 12,321 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 12,322 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,048 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 9,383 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,110 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 8,696 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 8,622 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 8,386 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 8,787 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 8,871 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,396 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,423 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,383 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 7,671 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,329 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 7,661 ครั้ง)