Download Video MP3 พิธีแต่งตั้งผู้บริหารชมรมพุทธทั่วประเทศ & ธทญ

Download พิธีแต่งตั้งผู้บริหารชมรมพุทธทั่วประเทศ & ธทญ

   Download Dhamma Media > หมวดเยาวชน > รายการคิดใหญ่ใจดี
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีแต่งตั้งผู้บริหารชมรมพุทธทั่วประเทศ & ธทญ


  พิธีแต่งตั้งผู้บริหารชมรมพุทธทั่วประเทศ & ธทญคิดใหญ่ใจดี เยาวชน
   10 ก.ย. 2561   ชม 161 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Supervisor Beginner Course 4 ภาค ทั่วประเทศ :คิดใหญ่ใจดี
คิดใหญ่ใจดี
(12 พ.ย. 2561 ชม 18 ครั้ง)
พิธีแต่งตั้งผู้บริหารชมรมพุทธทั่วประเทศ & ธทญ
คิดใหญ่ใจดี
(10 ก.ย. 2561 ชม 162 ครั้ง)
วีสตาร์ จ.เชียงใหม่ สวดธรรมจักรและธทยปี 2561 ตอนที่ 4
คิดใหญ่ใจดี
(09 ส.ค. 2561 ชม 210 ครั้ง)
ประธานชมรมพุทธ และบวชสามเณร กทม. : คิดใหญ่ใจดี
คิดใหญ่ใจดี
(19 มิ.ย. 2561 ชม 253 ครั้ง)
สัมภาษณ์ธรรมทายาทและค่ายธรรมทายาท : คิดใหญ่ใจดี ปี 4
คิดใหญ่ใจดี
(28 พ.ค. 2561 ชม 294 ครั้ง)
ธรรมทายาท : คิดใหญ่ใจดี ปี 4
คิดใหญ่ใจดี
(22 พ.ค. 2561 ชม 303 ครั้ง)
การเดินทางของเบญจทรัพย์ บวชสามเณร : คิดใหญ่ใจดี ปี 4
คิดใหญ่ใจดี
(23 เม.ย. 2561 ชม 354 ครั้ง)
กิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์ : คิดใหญ่ใจดี
คิดใหญ่ใจดี
(20 มี.ค. 2561 ชม 358 ครั้ง)
กิจกรรมชมรมพุทธ ม.เชียงใหม่ : คิดใหญ่ใจดี
คิดใหญ่ใจดี
(20 มี.ค. 2561 ชม 391 ครั้ง)
โครงการอบรมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล : คิดใหญ่ใจดี
คิดใหญ่ใจดี
(20 ก.พ. 2561 ชม 396 ครั้ง)
เชียงใหม่ รวมพลัง V-Star : คิดใหญ่ใจดี ปี 4
คิดใหญ่ใจดี
(02 ก.พ. 2561 ชม 396 ครั้ง)
งานวันเด็ก 2561 จ.ปทุมธานี : คิดใหญ่ใจดี ปี 4
คิดใหญ่ใจดี
(02 ก.พ. 2561 ชม 420 ครั้ง)
กฐินสัมฤทธิ์ ปี 2560
คิดใหญ่ใจดี
(11 ธ.ค. 2560 ชม 455 ครั้ง)
คิดใหญ่ใจดี ปี4 EP1 บรรยากาศวันสัมภาษณ์ธรรมทายาท ปี 2560
คิดใหญ่ใจดี
(12 มิ.ย. 2560 ชม 937 ครั้ง)
คิดใหญ่ใจดี ปี4 EP2 กิจกรรมชมรมพุทธ
คิดใหญ่ใจดี
(12 มิ.ย. 2560 ชม 897 ครั้ง)