Download Video MP3 บุญจากการให้ยืมปัจจัย เพื่อปิดกองกฐิน - รอดตายอย่างหวุดหวิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ .. กัลฯ ธีระวัฒน์ พัชรตระกูล (ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ บ.ABB จำกัด) และภรรยา กัลฯ วรนุช พัชรตระกูล (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บ.NCH ประเทศไทย)

Download

   Download Dhamma Media > หมวดกฎแห่งกรรม > รายการชีวิตในสังสารวัฏ
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะบุญจากการให้ยืมปัจจัย เพื่อปิดกองกฐิน  - รอดตายอย่างหวุดหวิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ .. กัลฯ ธีระวัฒน์ พัชรตระกูล (ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ บ.ABB จำกัด) และภรรยา กัลฯ วรนุช  พัชรตระกูล (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บ.NCH ประเทศไทย)


  บุญจากการให้ยืมปัจจัย เพื่อปิดกองกฐิน - รอดตายอย่างหวุดหวิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ .. กัลฯ ธีระวัฒน์ พัชรตระกูล (ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ บ.ABB จำกัด) และภรรยา กัลฯ วรนุช พัชรตระกูล (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บ.NCH ประเทศไทย)ชีวิตในสังสารวัฏ กฎแห่งกรรม
   13 ต.ค. 2550   ชม 6,770 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ชีวิตในสังสารวัฏ 26 ก.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(26 ก.ค. 2551 ชม 9,359 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 19 ก.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(19 ก.ค. 2551 ชม 8,572 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 12 ก.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(12 ก.ค. 2551 ชม 8,154 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 5 ก.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(05 ก.ค. 2551 ชม 7,488 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 28 มิ.ย.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(28 มิ.ย. 2551 ชม 7,595 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 21 มิ.ย.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(21 มิ.ย. 2551 ชม 7,575 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 14 มิ.ย.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(14 มิ.ย. 2551 ชม 7,472 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 7 มิ.ย.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(07 มิ.ย. 2551 ชม 7,733 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 31 พ.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(31 พ.ค. 2551 ชม 7,557 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 24 พ.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(24 พ.ค. 2551 ชม 7,504 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 17 พ.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(17 พ.ค. 2551 ชม 7,538 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 10 พ.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(10 พ.ค. 2551 ชม 7,284 ครั้ง)
ชีวิตในสังสารวัฏ 3 พ.ค.51
ชีวิตในสังสารวัฏ
(03 พ.ค. 2551 ชม 7,326 ครั้ง)
ห้ามคนทำความดี
ชีวิตในสังสารวัฏ
(26 เม.ย. 2551 ชม 7,756 ครั้ง)
ตัวแปรการส่งผลของบุญ
ชีวิตในสังสารวัฏ
(19 เม.ย. 2551 ชม 7,620 ครั้ง)