Download Video MP3 การพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง 2

Download การพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง 2 ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธที่นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับวัด จากชายไทยสมัยก่อนที่อายุครบ 20 ปีนิยมเข้ามาบวชเพื่อมาศึกษาธรรมะ และเพื่อตอบแทนคุณบิดา มารดา แต่ความเป็นจริงแล้วเราพบว่าตามวัดต่างๆทั่วประเทศมีผู้จำพรรษาน้อยลง แม้แต่ในวัดหลวงก็ตามแต่ก่อนมีผู้มาบวชจำพรรษามากแต่ตอนนี้ลดน้อยลงมากโดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดพระธรรมกาย

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการนานาเทศนา
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะการพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง 2   ฟัง MP3 ธรรมะการพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง 2


  การพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง 2นานาเทศนา วาไรตี้
   04 เม.ย. 2554   55:30 นาที    ชม 6,615 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พุทธสาวก ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(11 ก.พ. 2562 ชม 88 ครั้ง)
โอวาทปาฎิโมกข์ ในการทำงานมวลชน : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(27 ม.ค. 2562 ชม 98 ครั้ง)
พุทธสาวก ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(20 ม.ค. 2562 ชม 133 ครั้ง)
ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 3
นานาเทศนา
(08 ธ.ค. 2561 ชม 227 ครั้ง)
ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 2
นานาเทศนา
(01 ธ.ค. 2561 ชม 230 ครั้ง)
ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 1
นานาเทศนา
(25 พ.ย. 2561 ชม 260 ครั้ง)
มหาอุบาสิกาวิสาขา หญิงผู้เลิศในการถวายทาน ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(18 พ.ย. 2561 ชม 224 ครั้ง)
สามเณรนิโครธ ผู้จุดศรัทธา ธรรมิกมหาราช : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(12 พ.ย. 2561 ชม 197 ครั้ง)
มหาอุบาสิกาวิสาขา หญิงผู้เลิศในการถวายทาน ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(21 ต.ค. 2561 ชม 330 ครั้ง)
การสร้างบารมี 10 ทัศ (เนกขัมมบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(01 ต.ค. 2561 ชม 365 ครั้ง)
อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(17 ก.ย. 2561 ชม 394 ครั้ง)
อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(03 ก.ย. 2561 ชม 386 ครั้ง)
การสร้างบารมี 10 ทัศ (ศีลบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(29 ส.ค. 2561 ชม 381 ครั้ง)
การสร้างบารมี 10 ทัศ (ศีลบารมี) ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(20 ส.ค. 2561 ชม 383 ครั้ง)
อริยทรัพย์ภายใน (ศีล) ตอนที่ 3 : นานาเทศนา
นานาเทศนา
(13 ส.ค. 2561 ชม 467 ครั้ง)