Download Video MP3 ของจริงคู่คนจริง

Download ของจริงคู่คนจริง มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเรา วิธีการเข้าถึง ผู้สอน ผู้ชี้แนะแนวทางก็มีอยู่ ดังนั้นความสำเร็จ จึงขึ้นอยู่กับตัวเราว่า มีความเพียรมากน้อยแค่ไหน

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการPearls of Inner Wisdom
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะของจริงคู่คนจริง   ฟัง MP3 ธรรมะของจริงคู่คนจริง


  ของจริงคู่คนจริงPearls of Inner Wisdom สมาธิและธรรมะ
   31 ม.ค. 2554   01:55 นาที    ชม 6,541 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ชีวิต 200 เปอร์เซ็นต์
Pearls of Inner Wisdom
(29 ก.ค. 2554 ชม 11,724 ครั้ง)
สร้างบุญมาก ๆ
Pearls of Inner Wisdom
(25 ก.ค. 2554 ชม 8,542 ครั้ง)
บุญหล่นทับ
Pearls of Inner Wisdom
(25 ก.ค. 2554 ชม 8,710 ครั้ง)
ทำให้ถูกหลักวิชชา
Pearls of Inner Wisdom
(17 ก.ค. 2554 ชม 8,378 ครั้ง)
ทุกวันเวลา ALL THE TIME
Pearls of Inner Wisdom
(16 ก.ค. 2554 ชม 8,377 ครั้ง)
สิ่งที่พึงเว้น สิ่งที่พึงเพิ่ม
Pearls of Inner Wisdom
(16 ก.ค. 2554 ชม 8,113 ครั้ง)
5 คำสำคัญ
Pearls of Inner Wisdom
(12 ก.ค. 2554 ชม 7,823 ครั้ง)
คิดอย่างนักสร้างบารมี
Pearls of Inner Wisdom
(24 มิ.ย. 2554 ชม 7,875 ครั้ง)
สุขที่ยอดเยี่ยม
Pearls of Inner Wisdom
(15 มิ.ย. 2554 ชม 7,697 ครั้ง)
สิ่งที่ชาวโลกขาดเเคลน
Pearls of Inner Wisdom
(15 มิ.ย. 2554 ชม 8,132 ครั้ง)
Eight Little Words 5 คำสำคัญ
Pearls of Inner Wisdom
(25 พ.ค. 2554 ชม 7,868 ครั้ง)
No fear in the face of death
Pearls of Inner Wisdom
(20 พ.ค. 2554 ชม 7,749 ครั้ง)
Awaiting Discovery
Pearls of Inner Wisdom
(06 พ.ค. 2554 ชม 7,555 ครั้ง)
The mind habitually ใจนิ่งเป็นปกติ
Pearls of Inner Wisdom
(03 พ.ค. 2554 ชม 7,559 ครั้ง)
ไม่มีอุปสรรค
Pearls of Inner Wisdom
(01 เม.ย. 2554 ชม 8,009 ครั้ง)