Download Video MP3 ทำให้ถูกหลักวิชชา

Download ทำให้ถูกหลักวิชชา บุญเรามีมากพอ ที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย เข้าถึงวิชชาธรรมกาย ในเดี๋ยวนี้ ในชาตินี้ ไม่ใช่ชาติหน้าหรือชาติถัด ๆ ไป เมื่อเรารู้ตัวว่ามีบุญมากขนาดนี้ เหลือเพียงอย่างเดียว เราต้องลงมือปฏิบัติให้จริงจัง อย่าส่งใจไปที่อื่น ทำให้ถูกหลักวิชชา เป็นต้องเข้าถึงกันทุกคน 27 กุมภาพันธ์ 2543

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการPearls of Inner Wisdom
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะทำให้ถูกหลักวิชชา   ฟัง MP3 ธรรมะทำให้ถูกหลักวิชชา


  ทำให้ถูกหลักวิชชา Pearls of Inner Wisdom สมาธิและธรรมะ
   19 ก.ค. 2554   02:07 นาที    ชม 8,341 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ชีวิต 200 เปอร์เซ็นต์
Pearls of Inner Wisdom
(29 ก.ค. 2554 ชม 11,666 ครั้ง)
สร้างบุญมาก ๆ
Pearls of Inner Wisdom
(25 ก.ค. 2554 ชม 8,490 ครั้ง)
บุญหล่นทับ
Pearls of Inner Wisdom
(25 ก.ค. 2554 ชม 8,666 ครั้ง)
ทำให้ถูกหลักวิชชา
Pearls of Inner Wisdom
(17 ก.ค. 2554 ชม 8,342 ครั้ง)
ทุกวันเวลา ALL THE TIME
Pearls of Inner Wisdom
(16 ก.ค. 2554 ชม 8,337 ครั้ง)
สิ่งที่พึงเว้น สิ่งที่พึงเพิ่ม
Pearls of Inner Wisdom
(16 ก.ค. 2554 ชม 8,078 ครั้ง)
5 คำสำคัญ
Pearls of Inner Wisdom
(12 ก.ค. 2554 ชม 7,789 ครั้ง)
คิดอย่างนักสร้างบารมี
Pearls of Inner Wisdom
(24 มิ.ย. 2554 ชม 7,837 ครั้ง)
สุขที่ยอดเยี่ยม
Pearls of Inner Wisdom
(15 มิ.ย. 2554 ชม 7,668 ครั้ง)
สิ่งที่ชาวโลกขาดเเคลน
Pearls of Inner Wisdom
(15 มิ.ย. 2554 ชม 8,101 ครั้ง)
Eight Little Words 5 คำสำคัญ
Pearls of Inner Wisdom
(25 พ.ค. 2554 ชม 7,833 ครั้ง)
No fear in the face of death
Pearls of Inner Wisdom
(20 พ.ค. 2554 ชม 7,719 ครั้ง)
Awaiting Discovery
Pearls of Inner Wisdom
(06 พ.ค. 2554 ชม 7,517 ครั้ง)
The mind habitually ใจนิ่งเป็นปกติ
Pearls of Inner Wisdom
(03 พ.ค. 2554 ชม 7,525 ครั้ง)
ไม่มีอุปสรรค
Pearls of Inner Wisdom
(01 เม.ย. 2554 ชม 7,979 ครั้ง)