Download Video MP3 สมาธิแก้ว รุ่นที่ 43

Download โครงการสมาธิแก้วรุ่นที่ 43 อบรมระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี และฝึกสมาธิควบคู่กัน เพื่อความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจคือความสุขที่ทรงพลานุภาพ ยังใจให้แช่มชื่น เบิกบาน ผ่องใส นำไปสู่คุณภาพชีวิตของใจ เฟสบุ๊คแฟนเพจ สมาธิแก้ว http://www.facebook.com/samathikeaw

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการสกู๊ปอัพเดท
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะสมาธิแก้ว รุ่นที่ 43


  สมาธิแก้ว รุ่นที่ 43สกู๊ปอัพเดท วาไรตี้
   31 พ.ค. 2556   07:20 นาที    ชม 2,717 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมยาตราปี 7 ตอนที่ 60 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดบางช้างใต้ จังหวัดนครปฐม
สกู๊ปอัพเดท
(17 ก.พ. 2562 ชม 20 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 61 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดสรรเพชญ จ.นครปฐม
สกู๊ปอัพเดท
(17 ก.พ. 2562 ชม 36 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 58 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถานวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม
สกู๊ปอัพเดท
(16 ก.พ. 2562 ชม 23 ครั้ง)
ธรรมยาตราปี 7 ตอนที่ 59 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
สกู๊ปอัพเดท
(16 ก.พ. 2562 ชม 50 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 57 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดไผ่หูช้าง จังหวัดนครปฐม
สกู๊ปอัพเดท
(15 ก.พ. 2562 ชม 24 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 56 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดกก จ.กรุงเทพมหานคร
สกู๊ปอัพเดท
(15 ก.พ. 2562 ชม 56 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 54 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดศรีเมือง จ.สมุทรสาคร
สกู๊ปอัพเดท
(14 ก.พ. 2562 ชม 34 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 55 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดเทพพล กทม.
สกู๊ปอัพเดท
(14 ก.พ. 2562 ชม 44 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 52 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดทะเลบก จ.นครปฐม
สกู๊ปอัพเดท
(13 ก.พ. 2562 ชม 27 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 53 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดบางไผ่นารถ จังหวัดนครปฐม
สกู๊ปอัพเดท
(13 ก.พ. 2562 ชม 34 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 51 ทำนุบำรุงวัด วัดผาสุขการาม จังหวัดนครปฐม
สกู๊ปอัพเดท
(12 ก.พ. 2562 ชม 54 ครั้ง)
รวมพลัง V-Star 2561 จ.เชียงราย (กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี)
สกู๊ปอัพเดท
(12 ก.พ. 2562 ชม 48 ครั้ง)
วงดุริยางค์ประชาสัมพันธ์ โครงการธรรมยาตรา ครั้งที่ 7
สกู๊ปอัพเดท
(12 ก.พ. 2562 ชม 40 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 48 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถานวัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม
สกู๊ปอัพเดท
(11 ก.พ. 2562 ชม 53 ครั้ง)
ธรรมยาตราปีที่ 7 ตอนที่ 50 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดรางกำหยาด
สกู๊ปอัพเดท
(11 ก.พ. 2562 ชม 48 ครั้ง)