Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2559

Download พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2559

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2559


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2559พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   11 พ.ค. 2559   ชม 997 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ม.ค. 2562 ชม 84 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ธ.ค. 2561 ชม 63 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(18 ธ.ค. 2561 ชม 103 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(11 ธ.ค. 2561 ชม 98 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ธ.ค. 2561 ชม 143 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(28 พ.ย. 2561 ชม 138 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 พ.ย. 2561 ชม 143 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(23 ต.ค. 2561 ชม 199 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(17 ต.ค. 2561 ชม 188 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ต.ค. 2561 ชม 193 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(02 ต.ค. 2561 ชม 175 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ก.ย. 2561 ชม 231 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 ก.ย. 2561 ชม 244 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ก.ย. 2561 ชม 236 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(04 ก.ย. 2561 ชม 230 ครั้ง)