Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559

Download พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   26 ก.ค. 2559   ชม 1,263 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 เม.ย. 2562 ชม 24 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 มี.ค. 2562 ชม 38 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 มี.ค. 2562 ชม 49 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 มี.ค. 2562 ชม 64 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 ก.พ. 2562 ชม 100 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ม.ค. 2562 ชม 175 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ธ.ค. 2561 ชม 143 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(18 ธ.ค. 2561 ชม 180 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(11 ธ.ค. 2561 ชม 172 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ธ.ค. 2561 ชม 223 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(28 พ.ย. 2561 ชม 210 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 พ.ย. 2561 ชม 195 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(23 ต.ค. 2561 ชม 237 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(17 ต.ค. 2561 ชม 235 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ต.ค. 2561 ชม 237 ครั้ง)